Кратък фирмен профил

Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД - София


Контакти

София, 1172
бул. Г.М.Димитров 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200299615
Капитал (лв.): 20 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Застраховател Здравно-осигурително дружество Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 15.10.2021 
Предмет на дейност: Дружеството е застраховател извършване на застраховане по следните видове застраховки: застраховка "Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)"; застраховка "Заболяване"; застраховка "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)"; застраховка "Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)"; застраховка "Пожар и природни бедствия"; застраховка "Други щети на имущество"; застраховка "Разни финансови загуби"; застраховка "Помощ при пътуване (асистанс)", застраховка "Обща гражданска отговорност" и застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство
 

01.06.2021

Нов играч се появи на пенсионноосигурителния пазар Комисията за...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.06.2021: Нов играч се появи на пенсионноосигурителния пазар Комисията за...
30.07.2019: Веригата болници "Сърце и мозък" ще строи клиника в Бургас за 50...
28.08.2018: Близо 100 млн. евро годишно плащат застрахователи за катастрофи...
27.08.2018: КФН проверява "Лев инс" за проблеми със "Зелена...
28.06.2018: "ДаллБогг: Живот и Здраве" ще работи и в Дания Комисията за...
12.02.2018: КФН задължи застраховател да представи план за достигане на...
08.01.2018: КФН утвърди минимално съдържание на инвестиционната политика на...
28.11.2017: КФН очаква небанковият финансов сектор да продължи да...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
06.02.2017: Застрахователният сектор се оказа най-проблемният от трите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 732 пъти
[2016: 575, 2015: 20, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 95, 2011: 2, ... ]