Кратък фирмен профил

ДРП АД - Баните


Контакти

Баните, 4940
ул. Хан Аспарух 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203133253
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Сондиране и пробиване
Общи събрания: Последно - 31.03.2020 
Предмет на дейност: Организация и реализация на всякакъв вид търговска дейност, включително разкриване на заводи, фабрики, предприятия, търсене, проучване и добив на всякакъв вид полезни изкопаеми и добив на техните концентрати, както и реализирането им, проектиране и изпълнение на всякакъв вид пробивно-взривни и изкопни работи в подземни и открити обекти, дърводобив и дървообработка, вътрешна и външна търговия и всякаква друга, незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.