Борсова информация

Топ 10 по промяна в цената - 07.12.2021

 
 

Топ 10 по изтъргуван обем - 07.12.2021

 


 Оборот на последната сесия
 Компании търгувани на последната сесия