Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 21.08.2019;

 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 6AR : Арома АД - София  Член на БСК
 6AB : Албена АД - Оброчище  Член на БСК
 A4L : Алтерко АД - София
 BGX : БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София
 BSO : Българска фондова борса АД - София
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 T43 : Зърнени храни България АД - София
 5ODE : Кораборемонтен завод Одесос АД - Варна  Член на БСК
 4KX : Корадо България АД - Стражица  Член на БСК
 4ID : Индустриален холдинг България АД - София  Член на БСК
 5CQB : Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
 5MH : М+С Хидравлик АД - Казанлък
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 RSSA : Недвижими имоти София АДСИЦ - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 0SP : Спиди АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 S28H : Старком холдинг АД - Етрополе
 6SB : Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 6C8A : Холдинг Център АД - София
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми