Информационна система за българските предприятия

BEIS Избрани фирми

  стр. 1 / 2   стр.    

Избрани фирми: Акции на фирмата са търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София 12.08.2020;

 A72 : Агрия груп холдинг АД - Варна  Член на БСК
 GR6 : Градус АД - Стара Загора
 68A : Атоменергоремонт АД - Козлодуй  Член на БСК
 6A6 : Адванс Терафонд АДСИЦ - София
 RPR : Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София
 6R2 : Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София
 GTH : Инвестиционна компания Галата АД - Варна
 4IC : Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София
 5CQ : Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София
 4PK : Парк АДСИЦ - София
 5MB : Монбат АД - София  Член на БСК
 5F4 : Първа инвестиционна банка АД - София
 178B : Нео Лондон Капитал АД - София
 SKK : Сирма груп холдинг АД - София
 3JR : Софарма АД - София  Член на БСК
 6S6 : Софарма Имоти АДСИЦ - София
 SO5 : Софарма трейдинг АД - София  Член на БСК
 6SOA : София комерс - заложни къщи АД - София
 5SR : Стара планина Холд АД - София  Член на БСК
 S28H : Старком холдинг АД - Етрополе
 6SB : Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна
 5AF : Фар АД - София
 T57 : Трейс груп холд АД - София  Член на БСК
 T24 : ТК ХОЛД АД - София
 6C4 : Химимпорт АД - София  Член на БСК
 4HE : Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол  Член на БСК
 4HS : Холдинг Света София АД - София  Член на БСК
 6C8A : Холдинг Център АД - София
 5BU : Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
 5T6 : Тодоров АД - София

 СВОБОДЕН достъп до данните,  Достъп само за абонати
xx xxx Достъп само за абонати

Представени фирми