Новини
Новини за 1995
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 44 от 30.III.1994 г. по ф.д. № 44/91 вписа в търговския регистър промяна за "КММ 68" ЕООД, Шумен (обявление № 7296, ДВ, бр. 76/91): увеличава капиала на дружеството от 1 846 000 лв. на 60 503 000 лв., разпределен в 60 503 дяла по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (17.11.1995)