Новини
Новини за 2006
 
КММ-68 АД - Шумен /KMM/, чието годишно общо събрание на акционерите се проведе на 28.04.2006 год., не разпределя дивидент за 2005 г. КММ-68 АД - Шумен отчете загуба за 2005 г. в размер на 23 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (03.05.2006)