Новини
Новини за 2008
 
КФН задължи няколко дружества да поправят отчетите си Общо осем дружества са задължени да отстранят непълнотите в отчетите си, съобщи Комисията за финансов надзор. С решение на заместник-председателя на комисията Димана Ранкова публичните дружества трябва да поправят счетоводните си отчети към третото тримесечие. Само две от тях са активно търгувани на борсата - "Кремиковци" и "Интеркапитал пропърти дивелопмънт" АДСИЦ, става ясно от съобщението. В решението на Димана Ранкова за "Кремиковци" се посочва, че към отчета си за септември 2007 г. дружеството не е предоставило междинен доклад за дейността, декларации от отговорните лица в компанията и вътрешна информация за обстоятелства, настъпили през периода. Писмото до комбината е изпратено на 11 март и в законовия срок от седем дни в КФН не са постъпили обратно никакви възражения, обяснения или допълнение към отчета, затова от надзора са задължили "Кремиковци" да публикува чрез електронната система E-Register исканата информация.\ "Интеркапитал ПД" не е предоставило информация за обслужващото си дружество, но след получаване на писмото от комисията в началото на март компанията е публикувала исканите данни. Все още обаче не е пусната допълнителна информация, която КФН е изискала към отчета за тримесечието. Останалите задължени от надзора да допълнят отчетите си са: "Метрон", "Прайм турист", "Сливница 1968", "Орфей-Б", "Мебелсистем", "КММ-68".
Източник: Дневник (03.04.2008)
 
КММ АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на 30.09.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година, промени в управителните органи на дружеството.
Източник: Агенция по вписвания (08.08.2008)
 
КММ АД-Шумен /4KP/, чието общо събрание се проведе на 30 септември 2008, не разпределя дивидент за 2007 г. КММ АД-Шумен /4KP/ отчете печалба в размер на 210 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (03.10.2008)
 
Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251 ал. 4 ТЗ съобщава, че “КММ - 68” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 94/96 проверените и приети годишни финансови отчети за 2004, 2005 и 2006 г.
Източник: Държавен вестник (14.10.2008)