Новини
Новини за 2009
 
КММ АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на 20.05.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (10.04.2009)
 
Списък с проектни предложения, които покриват минималните изисквания за получен резултат от техническа и финансова оценка, съгласно насоките за кандидатстване, предложени за финансиране в рамките на наличния бюджет по процедурата, на стойност 97 274 095,17 лева, съгласно т.2 от Решение № ТММ-01-1/27.05.2009 г. по Открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” № РЕГИСТРАЦИОНЕН № НА КАНДИДАТА НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРЕДЕН РЕЗУЛТАТ (брой точки) ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ % НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ СПРЯМО ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ 1. BG161PO003-2.1.04-0528 "ДАМВЕНТ" ООД "Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД" 95,9490 397 990,00 лв 238 794,00 лв 60,0000000000% 2. BG161PO003-2.1.04-0590 "БУЛДЕКОР" ООД "Внедряване на иновативни технологии в мебелен завод Булдекор" 95,6575 957 500,00 лв 574 500,00 лв 60,0000000000% 3. BG161PO003-2.1.04-0585 "ПОЛИФЛЕКС" ООД "Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в „Полифлекс” ООД" 95,3535 1 149 750,00 лв 689 850,00 лв 60,0000000000% 4. BG161PO003-2.1.04-0429 "Л-КЛАС" ООД "Въвеждане на нов продукт в производството на софтуер – ЕRP за МСП /ИТ система за управление на МСП/ и предлагане на ERP през интернет" 95,2585 728 810,00 лв 473 726,50 лв 65,0000000000% 5. BG161PO003-2.1.04-0463 "АГРИЯ" АД "Модернизация на Агрия АД" 94,9115 1 527 400,00 лв 760 000,00 лв 49,7577582820% 6. BG161PO003-2.1.04-0498 "КЗУ - ЗЛМК" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността на “КЗУ- ЗЛМК”ЕООД чрез технологична модернизация" 94,8020 1 015 800,00 лв 609 480,00 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 2/21 7. BG161PO003-2.1.04-767 "ИВАС ТЕХ" ООД Подобряване на конкурентоспособността на ИВАС ТЕХ чрез внедряване на технология за изработване на SMT Стенсили с прецизно лазерно рязане 94,4340 569 871,00 лв 370 416,00 лв 64,9999736783% 8. BG161PO003-2.1.04-0592 "ДУНАВ-ПРЕС" АД "Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" 94,0605 1 353 108,26 лв 811 864,00 лв 59,9999293479% 9. BG161PO003-2.1.04-0218 "АНАКОНДА" ЕООД "Инвестиции в обновление и модернизация на производствения процес на Анаконда ЕООД" 93,2380 1 141 486,00 лв 684 891,60 лв 60,0000000000% 10. BG161PO003-2.1.04-0675 "ЗАВОД ЗА ОПТИКА" АД "Производство на прецизни оптични компоненти с приложение във видимия и инфрачервения спектър на светлината” 93,2165 319 013,95 лв 190 999,99 лв 59,8719875311% 11. BG161PO003-2.1.04-0829 "НЕС-НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" ООД "Технологична модернизация за повече и по-чиста енергия в „НЕС” ООД, гр Шумен" 93,1930 2 316 758,21 лв 999 124,54 лв 43,1259739865% 12. BG161PO003-2.1.04-0087 “ХЕРТИ – М” ООД "Повишаване конкурентоспособността на „Херти-М” ООД чрез технологично обновление на сектор „Печат”" 93,1515 427 650,00 лв 256 590,00 лв 60,0000000000% 13. BG161PO003-2.1.04-0527 "ПАСАТ БЪЛГАРИЯ" АД "Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване" 92,9600 227 720,00 лв 148 018,00 лв 65,0000000000% 14. BG161PO003-2.1.04-0397 "РУВИТЕКС" ЕООД "Технологична модернизация на на “Рувитекс” ЕООД чрез изграждане на система за вторична употреба на ПВХ промазани тъкани и система за бързо прототипиране и рецептурен развой" 92,9210 1 677 042,00 лв 999 852,44 лв 59,6200000000% 15. BG161PO003-2.1.04-0587 ЕТ "СЛАВЯНКА ВМ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПИРНАРЕВ" "Технологична модернизация в производството на интериорни врати" 92,8485 179 850,00 лв 116 902,50 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 3/21 16. BG161PO003-2.1.04-0308 "ЕНКО - НЕДЕВ С- ИЕ" СД "Внедряване на нови продукти, съответстващи на европейските норми и изисквания, от СД “ЕНКО – Недев С-ие”" 92,7060 564 820,14 лв 367 133,09 лв 64,9999998251% 17. BG161PO003-2.1.04-0822 "ТЕХНО- ЕНЕРДЖИ" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “Техно-енерджи” ООД" 92,1835 728 000,00 лв 473 200,00 лв 65,0000000000% 18. BG161PO003-2.1.04-0421 "МЕБЕЛИКС" ООД "Въвеждане на ново оборудване за постигане на по-ефективно производство и по-високо качество на продукцията" 92,1675 754 300,00 лв 490 295,00 лв 65,0000000000% 19. BG161PO003-2.1.04-0538 "АСТЕРА КОЗМЕТИКС" АД "Нови технически решения за повишаване конкурентноспособноста на Астера Козметикс" 92,1135 787 850,00 лв 512 102,40 лв 64,9999873401% 20. BG161PO003-2.1.04-0354 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД "Закупуване на ново оборудване и повишаване на конкурентоспособността" 92,1085 1 206 998,00 лв 724 198,00 лв 59,9999337199% 21. BG161PO003-2.1.04-0491 "ЕХНАТОН" ООД "Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" 92,0965 1 009 098,29 лв 605 458,98 лв 60,0000000000% 22. BG161PO003-2.1.04-0279 "ЛАКИ 131" ООД "Развитие на малка гъвкава леярна за производство на високо качество разнообразни детайли от цветни метали" 92,0910 1 203 535,09 лв 782 297,81 лв 65,0000000000% 23. BG161PO003-2.1.04-0696 "АМТЕК" ЕООД Повишаване на конкурентоспособността на фирма „АМТек” ЕООД чрез модернизиране и разширяване на производството за механична обработка на метал 91,8125 2 018 473,00 лв 989 051,77 лв 49,0000000000% Приложение №1А страница 4/21 24. BG161PO003-2.1.04-0275 "АРП" ООД "Повишаване на конкурентоспособността, чрез модернизация и технологично обновление в “АРП” ООД " 91,7950 766 271,00 лв 498 076,15 лв 65,0000000000% 25. BG161PO003-2.1.04-0523 "ИНДЕКС - 6" ООД "Доставка и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване" 91,7775 1 192 528,42 лв 715 517,05 лв 60,0000000000% 26. BG161PO003-2.1.04-0492 "ЕЛМА 13" ООД "Технологична модернизация на предприятие от мебелната промишленост „Елма 13” ООД – гр Троян" 91,7215 1 125 114,09 лв 731 324,16 лв 65,0000000000% 27. BG161PO003-2.1.04-0667 "ЕЛТРЕЙД" ООД Технологична модернизация за подобряване ефективността на “Елтрейд” ООД 91,4195 258 900,00 лв 152 751,00 лв 59,0000000000% 28. BG161PO003-2.1.04-0930 "ЕВРОПА ТРИКО" АД Технологична модернизация на Европа Трико АД 91,3130 202 641,00 лв 121 584,60 лв 60,0000000000% 29. BG161PO003-2.1.04-0551 "ЕЛУКС" ООД "Усъвършенстване на технологиите и въвеждане на иновативен продукт в ЕЛУКС ООД, чрез роботизирани линии за опроводяване на луминесцентни осветители и автоматизирани машини за изработка на оптичните елементи на осветителите" 91,2695 1 118 300,00 лв 726 895,00 лв 65,0000000000% 30. BG161PO003-2.1.04-0032 "НИДЕКС" ООД "НИДЕКС – по-конкурентоспобен производител чрез модернизация на технологичния процес рециклиране- екструдиране" 91,2615 1 504 430,00 лв 752 000,00 лв 49,9857088731% 31. BG161PO003-2.1.04-0648 "ЛЕМИ - ТРАФО" ЕООД "Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ- ТРАФО " 91,1990 1 806 390,00 лв 998 030,48 лв 55,2458717522% 32. BG161PO003-2.1.04-0524 "НОВОТЕХПРОМ" ООД "Подобряване на конкурентните предимства и пазарните позиции на “Новотехпром” ООД " 91,1585 3 134 000,00 лв 1 000 000,00 лв 31,9081046586% Приложение №1А страница 5/21 33. BG161PO003-2.1.04-0337 "НЕМАТЕКС" ЕООД "Повишаване конкурентноспособността на “Нематекс” ЕООД чрез инвестиционно подпомагане за технологично обновление на производственото оборудване" 91,0635 348 678,00 лв 209 206,80 лв 60,0000000000% 34. BG161PO003-2.1.04-0488 "ХОУЛИ- ПИЛАНА"ООД "Доставката на ново технологично оборудване – средство за повишаване на конкурентоспосбността на компанията" 91,0210 460 172,00 лв 276 103,20 лв 60,0000000000% 35. BG161PO003-2.1.04-0160 “КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД "Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено- технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " 90,9920 182 470,59 лв 91 235,29 лв 49,9999972598% 36. BG161PO003-2.1.04-0489 "БУЛ-АРТ" ЕООД "Технологична модернизация посредством закупуването на обработващ център с ЦПУ за "Бул-Арт"ООД" 90,9555 262 133,00 лв 170 386,45 лв 65,0000000000% 37. BG161PO003-2.1.04-0359 „ВЕЛИКОВИ” ООД "Повишаване на конкурентноспособността на "ВЕЛИКОВИ"ООД чрез технологична модернизация" 90,9160 1 435 202,00 лв 717 601,00 лв 50,0000000000% 38. BG161PO003-2.1.04-0267 "МИНЕРАЛ" ЕООД "Преминаване към еколого-съобразна технология в асфалтополагането и разширяване на гамата продукти на МИНЕРАЛ ЕООД чрез инвестиции в автоматизирани, модерни и високотехнологични системи и оборудване" 90,9155 265 000,00 лв 172 250,00 лв 65,0000000000% 39. BG161PO003-2.1.04-0072 „ПАВЕЛ И СИНОВЕ” ООД "Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" 90,8990 1 080 545,29 лв 648 327,17 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 6/21 40. BG161PO003-2.1.04-0393 "КАРМЕЛА-2000" ООД "Технологичната модернизация на КАРМЕЛА 2000 ООД – гаранция за конкурентноспособност и новаторство" 90,8755 929 950,00 лв 557 970,00 лв 60,0000000000% 41. BG161PO003-2.1.04-0747 "МУЛТИПРИНТ" ООД „Повишаване конкурентноспособността на Мултипринт ООД” 90,8185 397 000,00 лв 238 200,00 лв 60,0000000000% 42. BG161PO003-2.1.04-0694 "КОНСОРЦИУМ НАЦИОНАЛНА БАЗА ЗА ИНСТРУМЕНТИ" ООД Инвестиции в разширяване производството на „Консорциум Национална База за Инструменти” ООД 90,7715 1 449 244,00 лв 869 546,40 лв 60,0000000000% 43. BG161PO003-2.1.04-0084 „КММ” АД "Технологична модернизация на „КММ” АД, чрез въвеждане на нови технологии в производствения процес" 90,7365 939 553,64 лв 563 732,18 лв 59,9999995743% 44. BG161PO003-2.1.04-0407 "ПРУЖИНИ- ПЕНЕВ" ООД "Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД" 90,7225 1 099 634,00 лв 659 780,00 лв 59,9999636243% 45. BG161PO003-2.1.04-0819 "ГЕОТОТАЛ" ООД "Внедряване на съвременна тридименсионална технология и оборудване за лазерно сканиране с цел повишаване конкурентноспособността на геототал, модернизиране на производствените процеси и диверсификация на продукцията" 90,5850 350 000,00 лв 122 500,00 лв 35,0000000000% 46. BG161PO003-2.1.04-0617 ЕТ "СИМА-ЯКИМ МИХОВ" "Разширяване на производството" 90,5665 349 600,00 лв 227 240,00 лв 65,0000000000% 47. BG161PO003-2.1.04-0941 "НЕДЕВ"ООД Модернизация и развитие в Недев ООД 90,5455 320 800,00 лв 208 520,00 лв 65,0000000000% 48. BG161PO003-2.1.04-0427 ЕТ"СОФИ-В- ВАСИЛ ВАЧКОВ- МАРИЯ ВАЧКОВА" "Усъвършенстване на технологичния процес във фирма “Софи-В”, чрез закупуване на ново оборудване" 90,5440 214 300,00 лв 139 295,00 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 7/21 49. BG161PO003-2.1.04-0143 "ИНХОМ – 98" ООД "Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия" 90,5065 1 029 011,00 лв 504 215,39 лв 49,0000000000% 50 BG161PO003-2.1.04-0518 "КАМ - 919" ЕООД "Повишаване на конкуретноспособността, посредством автоматизиране на процеса на производство и повишаване качеството на продукти с нарастващ пазарен потенциал /опаковки от 3 и 5 пластно велпапе/" 90,4950 212 000,00 лв 127 200,00 лв 60,0000000000% 51. BG161PO003-2.1.04-0663 "ЕЛЕКТРОСТОМА НА 2004” АД Технологична модернизация на фирма ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД 90,4780 1 591 596,00 лв 954 957,60 лв 60,0000000000% 52. BG161PO003-2.1.04-0693 "АГРОМАХ" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността на Агромах ЕООД чрез закупуване на технологично оборудване за производство на метални конструкции" 90,4780 1 924 827,00 лв 962 413,50 лв 50,0000000000% 53. BG161PO003-2.1.04-0641 "ТОРГОТЕРМ " АД "Повишаване на конкурентоспособността на “Торготерм” чрез въвеждането на „Компютъризиран технологичен комплекс за разкрояване и огъване на детайли от листова стомана" 90,4610 1 957 930,00 лв 978 965,00 лв 50,0000000000% 54. BG161PO003-2.1.04-0780 "ХИГИЕННО- МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД Нови пазари и устойчиво развитие за „ХМИ” 90,4480 1 499 694,00 лв 899 816,40 лв 60,0000000000% 55. BG161PO003-2.1.04-0300 "ПЛАСТЕК" ООД "Стабилност,устойчивост и конкурентоспособност сега и в бъдеще" 90,3890 1 241 450,00 лв 806 942,50 лв 65,0000000000% 56. BG161PO003-2.1.04-0163 “БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА” АД "Технологична линия за производство на нови изолационни продукти" 90,3405 2 948 570,00 лв 996 306,81 лв 33,7894914682% Приложение №1А страница 8/21 57. BG161PO003-2.1.04-0493 "КОНТРАКС" ЕАД "Инвестиции за производство на софтуер и предоставяне на сервизни услуги за комплексни ИКТ системи по световни стандарти " 90,3160 877 800,00 лв 526 680,00 лв 60,0000000000% 58. BG161PO003-2.1.04-0034 "МАРКУС" ООД "Повишаване качеството и капацитета на Маркус ООД" 90,3055 338 946,92 лв 203 368,15 лв 60,0000000000% 59. BG161PO003-2.1.04-0361 "РАЛОМЕКС" АД "Технологична модернизация и въвеждане на иновативни процеси в „Раломекс” АД" 90,3055 540 800,00 лв 324 480,00 лв 60,0000000000% 60. BG161PO003-2.1.04-0139 "МУЛТИТЕСТ" ООД "Модернизация, усъвършенстване и разширяване на обхвата на производствения процес и развойната дейност в Мултитест ООД" 90,2120 1 687 172,27 лв 843 586,13 лв 50,0000000000% 61. BG161PO003-2.1.04-0536 "НИК 47" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на НИК 47 ЕООД чрез модернизиране на производствения процес" 90,1295 829 400,00 лв 489 346,00 лв 59,0000000000% 62. BG161PO003-2.1.04-0928 "ХИДРОПЛАСТФО РМ"ООД Технологична модернизация в „ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД 90,1160 131 930,00 лв 85 754,50 лв 65,0000000000% 63. BG161PO003-2.1.04-0647 "ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ" ЕООД "Високотехнологична модернизация на „ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ” ЕООД" 90,0735 1 292 120,00 лв 775 272,00 лв 60,0000000000% 64. BG161PO003-2.1.04-0418 "ДЕН" ЕООД "Инвестиционен проект за закупуване на резачна маса за праволинейно и неправолинейно рязане на стъкло" 90,0145 123 640,00 лв 61 758,18 лв 49,9500000000% 65. BG161PO003-2.1.04-0927 "АРЕА" ООД Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес 89,9990 647 000,00 лв 420 000,00 лв 64,9149922720% 66. BG161PO003-2.1.04-0221 "ЗХМ-ПРОТЕХ" ООД "Повишаване на конкурентноспособността на „ЗХМ Протех”ООД и увеличаване на експортния му потенциал" 89,9495 680 901,00 лв 408 540,60 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 9/21 67. BG161PO003-2.1.04-0809 "НИКИКА-90" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “НИКИКА-90” ООД" 89,8465 288 000,00 лв 187 200,00 лв 65,0000000000% 68. BG161PO003-2.1.04-0453 "РУБЕЛЛА БЮТИ"АД "Повишаване на конкурентоспособността на „РУБЕЛЛА БЮТИ"” АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване 89,8435 1 728 043,00 лв 1 000 000,00 лв 57,8689303449% 69. BG161PO003-2.1.04-0834 "МЕРИАМ-90" АД "Повишаване конкурентноспособността на фирмата чрез автоматизация и модернизация на технологичното оборудване с цел завоюване на стабилни пазарни позиции " 89,8340 432 550,00 лв 281 157,50 лв 65,0000000000% 70. BG161PO003-2.1.04-0281 "ТРАНЕМО - АМИЦБОЛ КОРПОРЕЙШЪН" ООД "Внедряване на ново технологично оборудване в „Транемо-Амицбол Корпорейшън” ООД" 89,8075 173 476,00 лв 104 085,60 лв 60,0000000000% 71. BG161PO003-2.1.04-0650 "РИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД Повишаване на конкурентноспособността на Риал България ООД и подобряване на пазарните позиции чрез въвеждане в експлоатация на нови производствени мощности и увеличаване на обема произведена продукция 89,7695 251 500,00 лв 163 475,00 лв 65,0000000000% 72. BG161PO003-2.1.04-0466 "БРИСТ - ХМ" АД "Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист- ХМ” АД –грБрезник" 89,7550 373 000,00 лв 242 000,00 лв 64,8793565684% 73. BG161PO003-2.1.04-0178 "БКК-95"ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" 89,7450 1 576 000,00 лв 945 600,00 лв 60,0000000000% 74. BG161PO003-2.1.04-0280 "ЕТИКОМ" ООД "Повишаване конкурентноспособността на „ЕТИКОМ” ООД, чрез разширяване и разнообразяване на производствената дейност" 89,7225 1 492 071,00 лв 895 242,60 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 10/21 75. BG161PO003-2.1.04-0794 "ВАЛИЯН" ООД "Автоматизиране и разширяване на производството на бутиково и хотелско обзавеждане" 89,6925 1 718 250,82 лв 999 850,15 лв 58,1899998744% 76. BG161PO003-2.1.04-0179 ЕТ"ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" "Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия" 89,6405 850 880,00 лв 553 072,00 лв 65,0000000000% 77. BG161PO003-2.1.04-0796 "ИНТЕКСТ" ООД "Автоматизиране и разширяване на производството на врати и каси " 89,6235 1 008 412,97 лв 605 047,78 лв 60,0000000000% 78. BG161PO003-2.1.04-0918 "СОКОЛОВ" ООД Технологична модернизация за производство на бетонови изделия 89,4925 1 595 660,00 лв 857 078,55 лв 53,7131064814% 79. BG161PO003-2.1.04-0485 "ХЕМ" АД "Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация" 89,4850 1 509 662,40 лв 905 797,44 лв 60,0000000000% 80. BG161PO003-2.1.04-0100 „АКУМПЛАСТ” АД "Повишаване ефективността в производствения процес на „АКУМПЛАСТ” АД" 89,4425 597 000,00 лв 388 050,00 лв 65,0000000000% 81. BG161PO003-2.1.04-0244 "ПРОКС - 2" ООД "Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД" 89,3875 401 900,00 лв 261 235,00 лв 65,0000000000% 82. BG161PO003-2.1.04-0067 "СПАРТАК" АД "Инсталация за прахово боядисване в Спартак АД" 89,3470 334 800,00 лв 166 009,96 лв 49,5848161329% 83. BG161PO003-2.1.04-0599 "ДОРЕС 2003" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на „ДОРЕС 2003” ЕООД чрез технологична модернизация" 89,3205 650 800,00 лв 423 020,00 лв 65,0000000000% 84. BG161PO003-2.1.04-0680 "ТАУРУС-93" ЕООД Закупуване на прецизна машина за лазерно рязане и гравиране 89,2400 158 900,00 лв 103 285,00 лв 65,0000000000% 85. BG161PO003-2.1.04-0597 ЕТ "БИСЕР СТОИМЕНОВ" "Технологична модернизация на ЕТ „Бисер Стоименов”" 89,2375 1 540 000,00 лв 1 000 000,00 лв 64,9350649351% 86. BG161PO003-2.1.04-0476 "ЕЛИТГРУП 2000" ЕООД "Технологична модернизация на дружеството при производството на 89,1580 1 430 500,00 лв 714 534,75 лв 49,9500000000% Приложение №1А страница 11/21 пелети" 87. BG161PO003-2.1.04-0219 "МАЙКРОМЕТ" ООД "Повишаване на конкурентноспособността и ефективността на „Майкромет”ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване" 88,8655 446 407,50 лв 290 164,88 лв 65,0000005205% 88. BG161PO003-2.1.04-0790 "БЕЛОПЕЙПЪР" ЕООД "Производство на нови продукти и увеличение на производствения капацитет в Белопейпър ЕООД" 88,8285 2 021 460,73 лв 999 505,55 лв 49,4447177721% 89. BG161PO003-2.1.04-0600 "МЕНИДЖМЪНТ БИЛДИНГ КОНТРОЛ" ЕООД "Модернизация на машинния парк на „Мениджмънт билдинг контрол” ЕООД" 88,7965 1 603 909,08 лв 999 876,92 лв 62,3400000000% 90. BG161PO003-2.1.04-0076 „ДАНИБЕКС” ООД "Разширяване на продуктовата гама на „Данибекс” ООД чрез закупуване на ново оборудване" 88,7775 204 808,00 лв 122 884,80 лв 60,0000000000% 91. BG161PO003-2.1.04-0666 "АКСИС ХОЛД" ООД „Повишаване на конкурентоспособността на „АКСИС ХОЛД” ООД чрез стартиране на производство на фотоволтаични модули” 88,7725 4 824 440,00 лв 1 000 000,00 лв 20,7277943140% 92. BG161PO003-2.1.04-0830 "ЕС БИ ГРУП" ЕАД "Конкурентноспособни геопространствени данни" 88,7610 248 240,00 лв 161 356,00 лв 65,0000000000% 93. BG161PO003-2.1.04-0495 "АЙ БИ ЕС- БЪЛГАРИЯ" ЕООД "Увеличение капацитета на центъра за предоставяне на дистанционни ИТ услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от износ" 88,6735 1 028 037,00 лв 668 224,05 лв 65,0000000000% 94. BG161PO003-2.1.04-0797 "МЕХАНИКА-90" ЕООД "Технологична модернизация за конкурентно производство на “Механика- 90” ЕООД" 88,6115 164 125,00 лв 82 062,50 лв 50,0000000000% Приложение №1А страница 12/21 95. BG161PO003-2.1.04-0913 "ХИММАШ" АД „Повишаване на конкурентоспособността на „ХИММАШ” АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване” 88,5945 665 023,00 лв 399 013,80 лв 60,0000000000% 96. BG161PO003-2.1.04-0786 "ИНТЕРГАМА" ООД „Развитие на “Интергама” ООД чрез технологично обновление за разширяване на дейността” 88,5835 570 710,00 лв 285 355,00 лв 50,0000000000% 97. BG161PO003-2.1.04-0787 ЕТ "БИЛД- КОСТАДИН ЦИНЦАРОВ" „Автоматизация на производството на стъклопакети в ЕТ ‘Билд – Костадин Цинцаров” - предпоставка за разширяване на пазарните позиции” 88,5440 2 407 691,00 лв 1 000 000,00 лв 41,5335688840% 98. BG161PO003-2.1.04-0761 "ИНТЕХНА" АД „Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД” 88,5325 1 341 200,00 лв 871 780,00 лв 65,0000000000% 99. BG161PO003-2.1.04-0011 "САНЕЛ" АД "С конкурентни технологии – висок икономически и социален растеж" 88,5235 994 500,00 лв 596 700,00 лв 60,0000000000% 100. BG161PO003-2.1.04-0301 "ЛЮБ И СИНОВЕ" ООД "Повишаване конкурентоспособността на „Люб и синове” ООД чрез закупуване на многофункционална цифрово-програмна машина за обработка на метал" 88,4820 132 337,80 лв 86 019,57 лв 65,0000000000% 101. BG161PO003-2.1.04-0411 "КАБИЕС-ДЕНТ СМТЛ" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на ,,Кабиес дент СМТЛ” ООД чрез въвеждане в предприятието на модерна CAD/CAM технология" 88,4675 170 997,76 лв 111 148,54 лв 65,0000000000% 102. BG161PO003-2.1.04-0379 ЕТ „НИК- ПЛАСТИК – ВАЛЯ ПЕТРОВА” "Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник пластик – Валя Петрова"" 88,4360 387 959,38 лв 252 173,60 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 13/21 103. BG161PO003-2.1.04-0311 "БАРИ КБК ГРУП" ООД "Технологично обновление и модернизация в Обувна Фабрика Бари" 88,4085 947 650,00 лв 568 590,00 лв 60,0000000000% 104. BG161PO003-2.1.04-0449 "ТОКАШ"ООД "Подобряване на конкурентните предимства на фирмата" 88,3850 395 501,70 лв 257 076,10 лв 65,0000000000% 105. BG161PO003-2.1.04-0180 "СИМЕКС" ЕООД "Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол" 88,2755 640 939,43 лв 416 610,63 лв 65,0000000000% 106. BG161PO003-2.1.04-0550 "ПРЕС ПРОДУКТ ЛАЙН" ООД "Повишаване на конкурентноспособността на “Прес Продукт Лайн” ООД чрез инвестиция във високотехнологично оборудване" 88,2215 230 482,91 лв 149 813,89 лв 65,0000000000% 107. BG161PO003-2.1.04-0779 "АЛИАНС ПРИНТ" ЕООД Технологична модернизация на Алианс Принт ЕООД 88,2150 2 707 045,00 лв 999 982,00 лв 36,9399843741% 108. BG161PO003-2.1.04-0616 "ВЕНИ И КО" ООД "Технологично оборудване за новоизграждаща се производствена база на „Вени и ко”" 88,1885 638 000,00 лв 414 700,00 лв 65,0000000000% 109. BG161PO003-2.1.04-0423 "КЕДЪР-ЛЕС" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на „КЕДЪР - ЛЕС” ЕООД чрез технологична модернизация" 88,1810 254 135,00 лв 127 067,50 лв 50,0000000000% 110. BG161PO003-2.1.04-0840 "КОЛОР ГЛАЗ" ООД "Технологична модернизация в Колор Глаз ООД" 88,0935 1 386 493,20 лв 693 246,00 лв 49,9999567254% 111. BG161PO003-2.1.04-0856 "МИМ-БЪЛГАРИЯ" АД "Повишаване на конкурентноспособността на МИМ България АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване и специализиран софтуер за компютърно проектиране и 3D визуализация на мебелното производство" 88,0735 125 100,00 лв 81 315,00 лв 65,0000000000% 112. BG161PO003-2.1.04-0111 „АКВА МЕТАЛ” ЕООД "Повишаване на ефективността и разширяване на спектъра от предлагани 88,0715 377 461,66 лв 245 350,08 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 14/21 услуги в съществуваща печатна база чрез въвеждане на нови производствени мощности" 113. BG161PO003-2.1.04-0312 "ФАМИЛИ ДЖИ" ООД "Модернизиране и обновление на технологичното оборудване за по- ефективно производство на висококачествени продукти, в съответствие с европейските и световни изисквания към производството на облекла" 88,0615 309 271,00 лв 185 562,60 лв 60,0000000000% 114. BG161PO003-2.1.04-0214 "ВИТАВЕЛ" АД "Модернизация на оборудването и разширяване на продуктовата гама от опаковки на ВИТАВЕЛ АД" 88,0435 2 299 978,00 лв 999 826,12 лв 43,4711164861% 115. BG161PO003-2.1.04-226 "ХЛЕБОПРОИЗВОД СТВО И СЛАДКАРСТВО" ЕООД "Технологична модернизация на "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО"ЕООД ГРТРОЯН 87,9985 524 413,85 лв 314 648,31 лв 60,0000000000% 116. BG161PO003-2.1.04-0525 "ХАРПЕЛ" ООД "Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" 87,9845 1 116 278,97 лв 725 581,33 лв 65,0000000000% 117. BG161PO003-2.1.04-0654 "КОНЕКТА" ООД ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „КОНЕКТА” ООД ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ 87,9405 388 200,00 лв 232 920,00 лв 60,0000000000% 118. BG161PO003-2.1.04-0336 "НОВА ПРИНТ" АД "Подобряване на пазарните позиции на “Нова Принт”АД чрез технологично обновление на производственото оборудване" 87,9360 1 630 729,00 лв 978 437,40 лв 60,0000000000% 119. BG161PO003-2.1.04-0839 СД "АПКО- КОВАНДЖИЙСКИ И СИ-Е" "Инвестиционна подкрепа за устойчиво развитие на СД „АПКО”" 87,8955 1 031 000,00 лв 670 150,00 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 15/21 120. BG161PO003-2.1.04-0508 "СТРОЙСТИЛ" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността и производителността в „Стройстил” ЕООД чрез цялостна технологична промяна и разширяване на производството на бетонови изделия" 87,8035 1 820 950,00 лв 930 505,45 лв 51,1000000000% 121. BG161PO003-2.1.04-0817 "ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ" ЕООД "ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА“ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ”ЕООД" 87,8020 1 275 725,00 лв 829 221,25 лв 65,0000000000% 122. BG161PO003-2.1.04-0061 "БЕРКО-90- БЕРКОВСКИ С- ИЕ"СД "Конкурентно развитие чрез финансова помощ от ЕС" 87,7390 1 464 625,00 лв 878 700,00 лв 59,9948792353% 123. BG161PO003-2.1.04-0487 "ХРОМ" АД "Технологично обновление на производствения процес на ХРОМ АД" 87,7285 2 025 628,00 лв 973 565,67 лв 48,0624119256% 124. BG161PO003-2.1.04-0586 "ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" ООД "Конкурентоспособност чрез технологична модернизация в „Химически продукти” ООД" 87,7275 2 035 056,00 лв 998 503,51 лв 49,0651614784% 125. BG161PO003-2.1.04-0451 "ПАЙП ИНДУСТРИАЛ БЪЛГАРИЯ" ООД "Въвеждане на линия за производство на трислойни ПВХ тръби с размери 110 – 500 мм" 87,7095 2 367 231,00 лв 994 237,00 лв 42,0000000000% 126. BG161PO003-2.1.04-0632 "О.Р.Т." АД "ОРТ – компания с модерно лице и европейски стандарт" 87,7080 942 100,00 лв 470 000,00 лв 49,8885468634% 127. BG161PO003-2.1.04-0868 "ВОЙСКОМ" АД "Разплащания чрез комуникационен оператор" 87,7070 1 425 000,00 лв 926 250,00 лв 65,0000000000% 128. BG161PO003-2.1.04-0826 "ИНСТИТУТ ПО ЗАВАРЯВАНЕ" АД "Конкурентноспособност чрез инвестиции в технологична модернизация в ИЗА АД" 87,6710 156 871,00 лв 101 766,15 лв 64,8725050865% 129. BG161PO003-2.1.04-0455 "ЕФ ХИКС КАМЕРА" ЕООД "Повишаване на конкурентноспособността на Еф Хикс Камера ЕООД на медийния пазар чрез 87,6445 975 004,89 лв 633 753,18 лв 65,0000001528% Приложение №1А страница 16/21 обновяване и модернизация на техниката" 130. BG161PO003-2.1.04-0232 "ХРАНПАК" ЕООД "Технологична модернизация в предприятието" 87,6405 1 212 360,00 лв 788 034,00 лв 65,0000000000% 131. BG161PO003-2.1.04-0046 "ДЕВА БРОДКАСТ" ЕООД "Повишаване конкурентоспособността на "Дева Бродкаст"ЕООД чрез закупуване на ново технологично оборудване" 87,6370 214 200,00 лв 139 230,00 лв 65,0000000000% 132. BG161PO003-2.1.04-0867 "ОТОРАМ -90" ООД "Повишаване конкурентоспособността на "Оторам-90"ООД 87,6070 133 360,00 лв 86 684,00 лв 65,0000000000% 133. BG161PO003-2.1.04-0459 "ИСКАБУЛ” АД "Разширяване дейността и диверсификация на продукцията на Искабул АД чрез инвестиции в иновативни технологии и оборудване и разработване и прилагане на комплексна бизнес стратегия" 87,5180 1 194 000,00 лв 774 893,47 лв 64,8989503368% 134. BG161PO003-2.1.04-0431 "СОНИКО" ООД "Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " 87,4895 1 423 461,89 лв 854 077,13 лв 60,0000000000% 135. BG161PO003-2.1.04-0895 "ЧУКУРОВИ И СИЕ" СД "Повишаване на конкурентноспособността и производителността в СД „Чукурови и Сие” чрез разширяване на производството на PVC дограма " 87,4505 1 785 350,00 лв 999 796,00 лв 56,0000000000% 136. BG161PO003-2.1.04-0723 "ПАЛОМИТА" ЕАД Автоматична производствена линия за дигитални спирални тампони 87,4430 1 522 936,00 лв 913 761,60 лв 60,0000000000% 137. BG161PO003-2.1.04-0715 "ПИЕЗОКВАРЦ" ЕООД За по-добра конкурентноспособност на ПИЕЗОКВАРЦ ЕООД 87,4405 226 000,00 лв 146 554,59 лв 64,8471615721% Приложение №1А страница 17/21 138. BG161PO003-2.1.04-0174 ”ЕКО ПРОЕКТ” ООД "Разширение на производствената дейност на „Еко Проект”ООД чрез внедряване на екструзионна линия за двуслойни полиетиленови тръби с големи диаметри" 87,4020 1 366 500,00 лв 888 225,00 лв 65,0000000000% 139. BG161PO003-2.1.04-0912 ЕТ "НИКОЛАЙ ЯНКОВ-ВИЛЛАН" Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ 87,3910 802 181,16 лв 481 308,70 лв 60,0000000000% 140. BG161PO003-2.1.04-0805 "СТАНКОВ" ЕООД "Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на СТАНКОВ ЕООД" 87,3885 991 610,00 лв 594 966,00 лв 60,0000000000% 141. BG161PO003-2.1.04-0554 "ЛЕСИЛМАШ-98" АД "Повишаване на конкурентноспособността на “Лесилмаш 98”АД чрез технологична модернизация" 87,3865 1 486 880,00 лв 891 421,85 лв 59,9525076979% 142. BG161PO003-2.1.04-0784 "БЛ СПОРТ" ООД "Технологична модернизация в "БЛ СПОРТ" ООД 87,3665 1 493 315,00 лв 970 654,75 лв 65,0000000000% 143. BG161PO003-2.1.04-0024 "БУЛМАР" ООД "Повишаване конкурентоспособността на Булмар ООД чрез инвестиране в технологична модернизация на предприятието" 87,3595 328 647,00 лв 213 621,00 лв 65,0001369250% 144. BG161PO003-2.1.04-0113 „АСПЕКТ-ІІІ” ООД "Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производството на филтри на „АСПЕКТ- ІІІ” ООД" 87,2995 88 500,00 лв 57 525,00 лв 65,0000000000% 145. BG161PO003-2.1.04-0645 "СО - ТО КОЛОР" ЕООД "Модернизация и увеличаване на капацитета за производство на експандиран полистирен" 87,2940 1 028 092,00 лв 616 855,20 лв 60,0000000000% 146. BG161PO003-2.1.04-0511 "МД-2 " ЕООД "Производство на качествени замразени и охладени тестени изделия" 87,2480 1 608 286,00 лв 964 971,60 лв 60,0000000000% Приложение №1А страница 18/21 147. BG161PO003-2.1.04-0242 "МОНИ МГ" ООД "Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД" 87,2230 1 881 520,00 лв 928 530,12 лв 49,3500000000% 148. BG161PO003-2.1.04-0097 "КИС 2005" ООД "Инвестиционна подкрепа за модернизация на предприятието и повишаване конкурентоспособността на „КИС 2005”ООД" 87,2030 156 620,31 лв 101 803,20 лв 64,9999990423% 149. BG161PO003-2.1.04-0432 "ЛЕНОВЕКС" ООД "Модернизация на производствена база с Леново" 87,1970 533 745,22 лв 346 934,39 лв 65,0000000000% 150. BG161PO003-2.1.04-0734 "СТРОЙКОМ ПЛАСТ" ЕООД Повишаване на конкурентноспособността на “СТРОЙКОМ ПЛАСТ” ЕООД чрез технологична модернизация на фирмата 87,1955 1 381 312,89 лв 897 853,38 лв 65,0000001086% 151. BG161PO003-2.1.04-0367 "ТРУД" АД "Запазване на българската традиция в огнеупорната индустрия чрез разширяване на производството и модернизация на ТРУД АД – гр Русе" 87,1930 1 669 100,00 лв 999 700,53 лв 59,8945855295% 152. BG161PO003-2.1.04-0389 "АГРОРЕМПРОЕКТ -98" АД "Модернизация на техническото оборудване в “АГРОРЕМПРОЕКТ-98” АД и повишаване на производителността и качеството на произвежданата от дружеството продукция" 87,1930 456 000,00 лв 296 400,00 лв 65,0000000000% 153. BG161PO003-2.1.04-0193 "КРОКАНТИНА" ООД "Технологична модернизация в „КРОКАНТИНА” ООД" 87,1485 94 225,00 лв 61 246,25 лв 65,0000000000% 154. BG161PO003-2.1.04-0664 "ДЕЙЗИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД Подобряване на конкурентоспособността на Дейзи Технолоджи на международния пазар 87,1220 1 703 763,00 лв 980 172,90 лв 57,5298853372% 155. BG161PO003-2.1.04-0123 "ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ" ООД "Подобряване на бизнес средата в Шумен и региона и развитие на потенциала на „Геодезическо проектиране” ООД – гр Шумен за конкурентен и ефективен 87,0870 84 171,50 лв 54 711,48 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 19/21 бизнес" 156. BG161PO003-2.1.04-0882 "УНИСКОРП" ООД "Технологична модернизация на “Унискорп”ООД" 87,0400 1 754 188,00 лв 999 887,16 лв 57,0000000000% 157. BG161PO003-2.1.04-0816 "СТРАТОС" ООД "Здравословно и гарантирано качество на хляб и хлебни изделия" 87,0165 1 486 430,80 лв 891 858,48 лв 60,0000000000% 158. BG161PO003-2.1.04-0854 "ПАСПОРТ МЕДИА" ООД "Модернизация на технологиите за производство на филми и филмови форми в Паспорт медиа ООД" 87,0145 1 209 143,00 лв 785 942,95 лв 65,0000000000% 159. BG161PO003-2.1.04-0659 "ВЕКТОР" ООД „Автоматизация на производството” 87,0080 89 800,00 лв 58 370,00 лв 65,0000000000% 160. BG161PO003-2.1.04-0176 "ЕВЕ" ЕООД "Производство на PVC бутилки чрез издуване на преформи в “ЕВЕ” ЕООД" 87,0055 1 570 060,13 лв 1 000 000,00 лв 63,6918281595% 161. BG161PO003-2.1.04-0424 "БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ"О ОД "Повишаване на конкурентноспособността на “БИСС АДВЪРТАЙЗИНГ” ООД чрез модернизация на технологичния парк на фирмата" 86,9765 886 802,40 лв 576 421,56 лв 65,0000000000% 162. BG161PO003-2.1.04-0739 "ЕСЕНС МАРКЕТИНГ" ЕООД Повишаване конкурентноспособноста на “Есенс Маркетинг” ЕООД 86,9740 986 608,84 лв 638 533,24 лв 64,7200000000% 163. BG161PO003-2.1.04-0195 "ИНЕРТСТРОЙ - КАЛЕТО" АД "Технологична модернизация в „Инертстрой-Калето” АД" 86,8985 1 483 937,00 лв 890 362,20 лв 60,0000000000% 164. BG161PO003-2.1.04-0620 "МУЛТИИМПЕКС" ЕООД "Стиропор" 86,8740 1 051 900,00 лв 631 140,00 лв 60,0000000000% 165. BG161PO003-2.1.04-0857 "МОДУЛ МОДУС" ООД "Технологична модернизация и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на Модул Модус ООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на 86,8685 277 500,00 лв 180 375,00 лв 65,0000000000% Приложение №1А страница 20/21 производствената дейност" 166. BG161PO003-2.1.04-0124 "ИНЖКОНСУЛТПР ОЕКТ" ООД "Инвестиции и бизнес консултации за развитие на конкурентноспособнoстта на „Инжконсултпроект” ООД на пазара на проектантски услуги" 86,8575 827 250,00 лв 537 712,50 лв 65,0000000000% 167. BG161PO003-2.1.04-0697 "АТМ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД 86,8515 514 404,90 лв 334 363,19 лв 65,0000000000% 168. BG161PO003-2.1.04-0735 "МЕБЕЛ-ИНВЕСТ" АД Повишаване на конкурентноспособността на “МЕБЕЛ – ИНВЕСТ” АД чрез технологично обновяване на оборудването на дружеството 86,7905 742 393,97 лв 482 556,08 лв 64,9999999327% 169. BG161PO003-2.1.04-0721 "ЕКСПРЕС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Повишаване конкурентоспособността на „Експрес Инженеринг” ООД 86,7715 1 586 575,00 лв 999 212,76 лв 62,9792325981% 170. BG161PO003-2.1.04-0719 "СИМТИКОМПЛЕК Т ММ" ЕООД Технологично обновление на производствения процес в “Симтикомплект ММ” ЕООД 86,7405 1 230 751,97 лв 799 000,00 лв 64,9196604577% 171. BG161PO003-2.1.04-0023 "ВЪЗХОД" ЕООД „Повишаване конкурентоспособността на „Възход” ЕООД, с Мусомище, чрез модернизация на производството и закупуване на съвременно оборудване за хлебопроизводство” 86,7110 940 450,00 лв 611 292,50 лв 65,0000000000% 172. BG161PO003-2.1.04-0420 "ГИДО" ООД "Повишаване на конкурентоспособността на “ГИДО” ООД като производител за пазарите на ЕС" 86,6535 1 666 665,00 лв 999 999,00 лв 60,0000000000% 173. BG161PO003-2.1.04-0482 "ПЪТНА КОМПАНИЯ" ЕАД "Повишаване на конкурентоспособността на “ПЪТНА КОМПАНИЯ” ЕАД чрез инвестиционна подкрепа и разработване на стратегия за бизнес развитие" 86,6460 2 310 087,90 лв 926 039,89 лв 40,0867814680% Приложение №1А страница 21/21 174. BG161PO003-2.1.04-0208 "Р-СТИЛ" ООД "Модернизация на „Р-стил”ООД за създаване на комфорт" 86,6310 432 260,00 лв 280 969,00 лв 65,0000000000% 175. BG161PO003-2.1.04-0533 "АЛУПЛАСТ-ЖТГ" ЕООД "Модернизиране и оптимизиране на производствения процес в „Алупласт ЖТГ” ЕООД" 86,5930 464 950,00 лв 274 320,50 лв 59,0000000000%
Източник: М-во на икономиката (28.05.2009)
 
Общото събрание на акционерите от КММ АД-Шумен /4KP/, което се проведе на 20 май 2009, взе решение дружеството да разпредели дивидент за 2008 г. в размер на 0.867 лв. на акция. КММ АД-Шумен отчете печалба в размер 227 000 лв.
Източник: Капиталов пазар (29.05.2009)
 
В условията на задълбочаваща се световна финансова и икономическа криза, българската икономика е изправена пред сериозни изпитания. Всички български граждани с основание очакват от новото българско правителство да предприеме решителни мерки за стабилизиране на публичните финанси и подобряване на условията за живот и работа в България. Едно от сериозните предизвикателства е възстановяването на доверието към българската държава от страна на европейските институции и “размразяването” на спряното финансиране по европейските оперативни програми. Важно условие за осигуряването на устойчиво финансиране за българския бизнес, чрез средствата на ЕС, е да се направи оценка на допуснатите до момента слабости и да се предприемат конкретни и решителни мерки за тяхното преодоляване. Политиката на Българска стопанска камара (БСК), като най-голямата индустриална и работодателска организация в България, винаги е била активно да защитава интересите на своите членове, както и да подпомага държавните институции в провеждането на последователна и ефективна икономическа политика в интерес на обществото. В тази връзка, предлагаме на Вашето внимание нашите основни констатации за допуснатите слабости в процеса на набиране, оценка и оповестяване на резултатите от организираните конкурси в края на 2008 г. от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и ИАНМСП по две от схемите, изпълнявани в рамките на Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”: - Технологична модернизация в МСП (BG161PO003-2.1.04), и - Технологична модернизация в големи предприятия” (BG161PO003-2.1.05). По двете схеми са подадени 950 (за МСП), респ. 154 (за големите предприятия) броя проектни продложения, от които бяха одобрени за финансиране проектите на: - 175 МСП (или 18,42% от броя на подадените предложения), с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 97 274 095,17 лв. - 39 големи предприятия (или 25,32% от броя на подадените предложения), с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 97 304 725,85 лв С първоначалните констатации на този анализ беше запознато Ръководството на ИАНМСП, което декларира готовност и желание за съдействие за отстраняване на всички онези слабости, които сериозно деформират държавната политика за стимулиране на малките и средни предприятия в България със средствата по оперативните програми на ЕС. С настоящото писмо бихме искали да Ви запознаем с основните констатации и изводи, които направихме по двете схеми: І. Процедура МИЕ 1.1 Хронология Дата Дейност 15.10.2008 ИАНМСП обявявява двете открити процедури за конкурентен подбор на проекти. 09.01.2009 Краен срок за подаване на проектните предложения 12.01.2009 Обявяване на процедурата за набиране на външни оценители по ОП ''Конкурентоспособност'' (ОПК) 06.02.2009 Краен срок за подаване на документи процедурата за набиране на външни оценители 09.03.2009 МИЕ утвърждава списъка на физическите лица – външни оценители, които могат да участват в комисиите по оценка на проектни предложения 27.05.2009 ИАНСМП обявява одобрените проекти От представената хронология и като се вземат предвид многобройните неработни дни около Коледа и Нова година, направения анализ показва, че: 1. предприятията-кандидати са разполагали ефективно с 55 работни дни за да се запознаят с изискванията, да съберат данни, оферти, легализират документи и т.н., да разработят и представят в срок проектите си с всички необходими приложения. 2. на ИАНСМ са били необходими 88 работни дни за да: - обяви процедурата за набиране на външни оценители; - одобри списъка на оценители и състави оценителните комисии; - оцени проектите; - да обяви резултатите. 3. Избраният период за подготовка и представяне на проектите е крайно неудачен и неудобен за предприятията, предвид обичайната натовареност на предприятията в края на финансовата година, коледните новогодишни отпуски на служители, партньори и контрагенти. 1.2 Оценителите Привличането и на външни оценители е правилен подход за постигане на обективност при оценката на проектите. За съжаление при прилагането на тази практика са допуснати слабости, които не само опорочават процедурата, но и дават основания за сериозни съмнения относно наличието на необходимия капацитет на част от оценителите за изготвяненето от тях на обективни и справедливи оценки: 1. Съгласно Чл.18 от ПМС 121/31.05.2007 г. оценителната комисия трябва да бъде назначена не по-късно от 10 работни дни от датата на крайния срок за подаване на проектните предложения. От представената по-горе хронология е видно, че този срок не е спазен. 2. От приложената от МИЕ (ИАНСМСП) процедура за избор на външни оценители и тяхната оперативна работа по оценка на подадените проекти, могат да бъдат направени няколко констатации: - Няма надежден механизъм за гарантиране липсата на конфликт на интереси - стандартната декларация за безпристрастност, която трябва да подпишат оценителите, е неефективен инструмент за контрол и допуска реална възможност експертите да оценяват собствени или “приятелски” проекти; - Изричното изискване за наличие на опит в оценителни комисии е критерий, който предопределя участието в тези комисии предимно на настоящи или бивши държавни служители. - Не е осигурен публичен достъп до данните за професионалното образование и опит на оценителите, което поставя под съмнение както техните качества, така и коректността на оценката. - Разпределението на проектите между оценителите не става по случаен признак, което е предпоставка или възможност за прилагане на корупционни практики за възлагане на избрани проекти към съответни предварително посочени оценители. “дирижирано” оценяване на определени проекти. ІІ Оценка на проектните предложения 2.1 Проверка за допустимост Съгласно обявената конкурсна документация, първата проверка на постъпилите проектни предложения е тази за допустимост, при която се проверяват: - окомплектованост на предложението - кандидатите, които могат да участват; - проекти/дейности, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ; - видове разходи, които са допустими за финансиране. 2.1.1 Окомплектованост на документите Процедурата по проверка за допустимост е сведена до проверка за наличие на многобройни (излишно и неоправдано) изискуеми справки, подписи и печати от кандидата на всяка страница на проекта и документи, съдържащи засичаща се обективно проверима информация и данни. Вместо да се ползва положителния опит от изпълнението на проектите по Програма ФАР, при който на допуснатите кандидати се даваше срок за отстраняване на пропуските, ИАНМСП прилага практиката за санкциониране на кандидата с отстраняване на неговия проект, независимо че в повечето случаи става въпрос за липса на подпис, печат или декларация от един от управителите. Прилагането на подобна практика е абсолютно неприемлива, защото: - се превръща в средство за елиминиране на качествени проекти на сериозни български предприятия, които са структуроопределящи за трудовата заетост в цели региони на страната, работят за износ, внасят данъци и осигуровки, представляват реалния бизнес в секторите на икономиката. - подобни пропуски нямат отношение към реалните качества на проекта и финансовия и производствен капацитет на кандидата, често пъти и породени от неяснотата създадена от самите служители в агенцията, чрез неясни постановки в насоките за кандидатстване и отговорите на въпроси по схемите. - няма и неможе да бъде дадена гаранция, че от подадените проектни предложения от кандитатите, злоумишлено не е унищожена някой от изискумените документи в самата ИАНСМП. 2.1.2 Допустимост на кандидатите Част от предвидените в конкурсната документация специфични критерии за допустимост са дефинирани по начин, който предполага лесното и недобросъвестното им практическо заобикаляне. А) Кандидатите да са микро, малки или средни предприятия съгл. Закона за МСП. За част от от одобрените кандидатите има сериозни основания да се счита, че нямат статута на МСП поради безспорна икономическа свързаност с големи предприятия и/или офшорни фирми, на които е трудно да бъдат проследени истинските собственици и финансови резултати. № БУЛСТАТ Наименование Гр./с. Свързано лице с 1 121199357 Л-клас ООД София Дайнасофт Софтуеър Дивелъпмънт Къмпани Лтд- (Кипър) (84%), а чрез Спарки груп АД (16%) и със Спарки-Русе (с одобрен проект като голямо предприятие), Спарки-Елтос АД (с одобрен проект като голямо предприятие) 2 175005293 Астера Козметикс АД София Чрез Лукан Д. Луканов с Арома АД (с одобрен проект като голямо предприятие), 3 824105260 ХЕМ (Химическо и енергетично машиностроене) АД Плевен Чрез осн.акционер Химремонтстрой АД - София (80.65%) с Енерджи маркет АД - София (97.86) 4 114141282 Майкромет ООД Чрез осн. съдружник МБНД България АД - София (34.11%) ; свързано лице с Енерджи Маркет АД (14%) Б) Кандидатите да развиват основната си икономическа дейност в областта на преработващата промишленост и/или в областта на услугите Съгласно конкурсната документация, ИАНМСП е задължено да изисква от кандидатите Удостоверение от НСИ за код на осъществяваната от тях основната икономическа дейност. В случаите когато кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и кодът на икономическата дейност на предприятието е вписан в търговския регистър, това обстоятелство се проверява служебно. От направената проверка в регистъра на БУЛСТАТ и на Агенцията по вписванията, беше констатирано, че в списъка с одобрени проекти са включени 13 МСП (вж. Приложение 4) с недопустим код по НКИД. В един от случаите, предприятието Ехнатон ЕООД пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията през м. март 2009 г. (след подаването на конкурсните предложения) и в момента е обявило недопустим код НКИД (46.18, Основна икономическа дейност от НКИД: Специализирано търговско посредничество с други групи стоки). В същото време, от ИАНМСП ни уведомиха, че в конкурсната документация на всички кандидати е представено съотното удостоверение, с което те са отговорили на изискването на допустимост към датата на подаване на проектите. Очевидно е, че изискването за съответен код по НКИД се прилага формално и лесно се заобикаля от недобросъвестни участници в конкурсите. 2.1.3 Конкурентоспособност или нелоялна конкуренция? Основната цел на настоящата процедура по ОП Конкурентоспособност е да бъдат подпомогната дейността на предприятия, които развиват основната си икономическа дейност в допустимите по конкурсната схема сектори. Направеният анализ показа, че в периода 2005-2007 г. част от одобрените предприятията са декларирали пред НСИ (БУЛСТАТ, респ. НАП, НОИ и др.), че са извършвали основната си дейност по недопустими по Схемата на Програмата кодове по НКИД (Приложение 5): - 9 от предприятията в една от трите години. - 7 от предприятията в две от трите години; - 21 от предприятията и в трите години; Подобна практика е абсолютно несправедлива и неприемлива, защото финансовата помощ трябва да бъде насочена към предприятия, които в последните 3 финансови години са инвестирали собствени и заемни средства, на свой стопански риск и са развивали производствена дейност, осигурявали са трудова заетост и т.н. Пренасочване на част от средствата по посочените две финансови схеми, за подпомагане на предприятия които години наред са развивали друга основна дейност и в навечерието на конкурса са решили да стартират бизнес в даден допустим за финансиране сектор е нарушение на правилата на конкурса. Това създава условия на нелоялна конкуренция и реална опасност от ликвидиране на традиционните преддприятия в съответния отрасъл. Коректното обявяване на кодовете по НКИД е важно и заради това, че икономическата дейност на предприятието е част от матрицата за определяне на минималните осигурителни прагове по групи професии на заетите работници и служители. В този смисъл още по-малко приемливо е да бъдат подпомагани предприятия, които си позволяват умишлено да подменят кода си по НКИД с цел да намалят размера на своите осигурителни плащания върху изплатените възнаграждения на работниците и служителите. . 2.1.4 Брой допустими предложения от един кандидат Изрично изискване на процедурата за кандидатстване е забраната за участието на кандидатите с повече от едно проектно предложение. Процедурата обаче не забранява участието на две (и повече) свързани лица по смисъла на МСС 24 (вж.Таблицата по т.2.1.1-А) – още един начин за заобикаляне на едно от основните изисквания на подобен конкурс. 2.2 Критериите за Техническа и финансова оценка Особено спорни и непрозрачни са прилаганите от Оценителната комисия критерии за техническа и финансова оценка на проектните предложения. В Насоките за кандидатстване липсва каквато и да е информация за валидиране на оценката. Не е предвиден механизъм за обжалване и евентуална преоценка на проектни предложения. Максималният брой точки, с които може да бъде оценено дадено проектно предложение е 100 точки, от които: - 35 точки е максимумът, с който се оценява конкурентоспособността на предприятието преди изпълнението на проекта (на база фин.резултати през 2005-2007 г.) - 5 точки е максимумът, с който може да бъде оценена степента на нарастване на конкурентоспособността на кандидата - 30 т. е максимумът за оценка на ефекта от изпълнението на проекта - 5 т. е максимумът за оценка съответствието на проекта с целите на процедурата и стратегията за развитие на предприятието - 20 т. за оценка на реалистичност на дейностите, бюджета, времената рамка и устойчивост на резултатите - 5 т за съответствие с хоризонталните политики на ЕС; При положение, че проектното предложение с № 179 (последното в списъка на одобрените за финансиране) от схемата за МСП е с 86,5930 точки, означава че всички одобрени проекти са с оценки близки до максимума по всеки елемент на оценката. Доколкото оценката на повечето криетирии предполага голяма доза субективност, за целите на настоящия анализ е анализирана оценката само по критерий № 1. Оценката на конкурентоспособността на база финансовите резултати през 2005-2007 г.). 35-те точки се разпределят, както следва: - 15 т. за икономическа и финансова стабилност на кандидата през 2007 г. и през периода 2005-2007 г. - 10 т. за оценка на пазарните позиции през последната година (2007 г) - 10 т. за оценка на иновационната и инвестиционна дейност на кандидата през последните период 2005-2007 г. Направеният анализ на финансовите резултати на предприятията с одобрени проекти за периода 2005-2007 г. дава основание да бъдат направени следните констатации и изводи: 1. Процедурата за оценка е допуснала да бъдат сравнявани и механично оценявани финансови резултати на предприятия от различни сектори – производство, търговия консултации, селско стопанство и т.н. 2. По необяснима методика и начин, оценителите са дали близки до максималните оценки на предприятия, които през наблюдавания период (2005-2007 ) са отчели противоречиви финансови резултати: - Сред одобрените предприятия има такива с отчетена загуба през поне една от финансовите години – обект на оценка (Арома АД, Балканкар-Заря АД, Пресков АД, София-мед АД, Кис-2005, Електростомана 2004 АД, Витавел АД, Нова принт АД, Дунав-прес АД, Труд-Русе, Институт по заваряване АД, Стройком пласт ООД, Ейджи Пакеджинг ЕООД, Рубела бюти АД, Кзу-злмк ЕООД, Пайп Индустриал България ООД и КММ АД); - Сред одобрените предприятия има и такива с колебания (намаление) на реализираните приходи от продажби в най-малко една от наблюдаваните години (Мултитест ООД, Стройстил ЕООД, Симтикомплект ММ ЕООД, Мебел инвест АД, Харпел ООД, Полифлекс ООД, Кам - 919 ЕООД, Труд АД-Русе, Агроремпроект-98 АД, Европа Трико АД, Аксис холд ООД, Ай Би Ес - България ООД, Войском АД, Пиезокварц ЕООД, Дейзи - технолоджи ООД, Паспорт медиа ООД, Новотехпром ООД, Херти - М ООД); - Сред одобрените предприятия има и със силно изразено несъотвествие на размера на наличните ДМА и реализираните приходи от продажби с размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ (Кис 2005 ООД, Мебел инвест АД, Бисер Стоименов ЕТ, Люб и синове ООД, Еве ЕООД, Крокантина ООД, Възход (Мусомища) ЕООД, Харпел ООД, Апко-Кованджийски и С-ие СД, Полифлекс ООД, Таурус 93 ЕООД, ЗХМ-Протех ООД, Рувитекс ЕООД, КЗУ-ЗЛМК ЕООД, Хоули - Пилана ООД, Л-Клас ООД, Ес Би Груп ЕАД, Кабиес Дент - СМТЛ за производство и продажба на зъбни протези ООД, Симекс ЕООД, Конекта ООД, Еф хикс камера ЕООД, Оторам-90 ООД, Пиезокварц ЕООД, МД 2 ЕООД, БИСС Адвъртайзинг ООД, Ник пластик-Валя Петрова ЕТ). ІІІ Публичност и прозрачност на резултатите 3.1. Недостатъчна публичност на резултатите От представената информация за одобрените проекти липсва информация за: - БУЛСТАТ/ЕИК номерата; - Седалището на предприятията; - Категорията на предприятията – микро-малки или средни. Поради начина на представяне на резултатите от двете схеми на ОПК е невъзможно да бъдат анализирани данните на следните предприятия, които са с одобрени проекти: - Булмар ООД – в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 6 предприятия със същото наименование - Вектор ООД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 11 предприятия със същото наименование - Средна гора АД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 2 предприятия със същото наименование - Металик АД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 5 предприятия със същото наименование - Хидрострой АД - в регистъра на БУЛСТАТ има най-малко 4 предприятия със същото наименование 3.2 Уведомление на кандидатите Съгл. Чл.29, ал.4 на ПМС 121/31.05.2007 г Договарящият орган е длъжен да уведоми писменно неуспелите кандидати в срок от 15 работни дни от издаването на решението за допускане на одобрените кандидати, като посочва основанието за отхвърлянето им. ИАНМСП за съжаление не е спазил и този срок. 3.3 Регионално разпределение на помощите Анализът на одобрените проекти за МСП (вж. Приложение №2) показва, че: - близо 66% от безвъзмездната помощ е разпределена за фирми от Югозападния планов район и Южен централен район. - повече от 50% от безвъзмездната помощ по Програмата ще бъде насочена към предприятия в 6 области – София, Пловдив, Кюстендил, Варна и Русе. Анализът на одобрените проекти за големи предприятия (Приложение 3) показва, че: - най-голям дял от безвъзмездната помощ ще бъде насочена към Югозападен район (33%), Северен централен (24%) и Южен-централен (21%); ІV. Резултати и изводи от констатираните нередности по Програма ФАР През м. 29 Януари 2007 г. с писмо до Министъра на икономиката сигнализирахме за констатирани от нас допуснати груби нередности в процеса на провеждане и оценка на проектите за МСП по Схемата за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност" (Проект BG 2004/ESC/G /GSC-1) през 2006 г. Направихме и следните предложения: 4.1 Да бъдат въведени по - ефективни механизми за по-голяма публичност, прозрачност и възможност за осъществяване на обществен контрол във всички етапи на усвояването на европейските средства, за да не се загуби доверието на МСП в политиката на Правителството и ЕС. 4.2 Да се разшири състава на експертните оценителни комисии със специалисти и висококвалифицирани представители на различните икономически сектори. БСК разполага с информационна база данни и експерти, с помощта на които да бъдат преодолени посочените в този анализ недостатъци; 4.3 Да се утвърди практиката за периодичното обсъждане на резултатите от провежданите конкурси с участието на МИЕ, БСК и други представители на индустрията. БСК ще продължи в партньорство с бизнеса да информира и оказва съдействие на МИЕ и в бъдеще при констатиране на отделни пропуски при изпълнението на оперативните програми и усвояването на структурните фондове. За съжаление, вместо да бъдат отстранени допуснатите слабости, МИЕ в лицето на зам.министър Нина Радева се опита да прикрие и да настройва предприятия (като Центромет АД, Елматех АД, Сиела софт пъблишинг АД) срещу позицията на БСК, която с действията си “се опитва да злепостави предприятията или пък да спре финансирането за тях”). Впрочем, Центромет АД, които тогава бяха получили одобрение на проекта си като малко и средно предприятие по Програма “ФАР”, понастоящем е с одобрен проект по настоящата схема на ОП Конкурентоспособност, вече като голямо предприятие. По тази причина БСК настоя да бъде проверена работата на Комисията от Инспектората на МИЕ, извършила проверка по подадения сигнал, която е “констатирала известен брой слабости и пропуски, свързани с точното съблюдаване на насоките за кандидатстване”. V. Основни изводи и предложения на БСК От направения анализ на допуснатите слабости в процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите за: Технологична модернизация в МСП (Проект BG161PO003-2.1.04 през 2009 г) и „Технологична модернизация в големи предприятия” (BG161PO003-2.1.05 ), БСК предлага: 1. Средствата по ОП Конкурентоспособност да бъдат ползвани и като инструмент за провеждане на регионална политика за стимулиране на бизнеса; 2. ИАНМСП да открива процедурата за набиране на външни оценители успоредно с откриването на процедурата за набиране на проектните предложения, с цел оценителните комисии да започнат работа веднага след изтичане на срока за подаването им. БСК настоява срокът за оценка на подадените предложения да не надвишава 3 месеца от крайния срок за подаването им; 3. Осигуряване на публичен достъп до данните за професионално образование и опит на оценителите; 4. Публично обявяване на имената и отстраняването от участието в оценителни комисии на оценителите (външни и вътрешни) допуснали посочените в този анализ пропуски по оценката на проектите (по допустимост, техническа и финансова); 5. Отстраняване на кандидатите за оценители, които участват в екипи по подготовка, консултиране и управление на проекти; 6. Отстраняване на кандидатите за оценители, които се намират в роднински връзки помежду си; 7. Въвеждане на практиката за разпределяне на оценяваните проектни предложения на лотариен принцип в присъствието на нотариус, или разпределянето на проектите да се наблюдава от представители на бизнес-организацииите и други институции; 8. Възстановяване на добрата практика от Програма ФАР за определяне на разумен срок, в който кандидатите да представят на Оценителната комисия някои пропуснат документ-елемент на проверката за допустимост. 9. Уеднаквяване на нормативните критерии за: - големи предприятия с изискванията на Наредбата на МФ за Големи данъкоплатци и осигурители; - независими, свързани лица и партньори по смисъла на законите за МСП, МСС24, данъчно-осигурителното законодателство и Търговския закон. 10. Въвеждане на законов регламент за лишаване на едно предприятие от статута му на МСП в случай на участие на офшорна фирма в капитала му; 11. При публикуване на резултатите от оценката задължително да бъдат включени данните, от които са изчислени коефициенти и показатели, въз основа на които са определени съответния брой точки. 12. Въвеждане на система за надзор и контрол върху работата на Оценителната комисия, в която да бъдат включени представители на национално признатите работодателски организации; 13. Санкциониране на предприятията, които са подали декларации с невярно съдържание за статута им като големи, респ. малки и средни предприятия; 14. Адаптиране на изискванията към участниците и методиката за оценка на техните предложения към справедлива система за съпоставяне на финансовите показатели само между предприятия извършващи основната си дейност от един и същ сектор на икономиката, за всички оценявани периоди; 15. Проверка за съответствие на обявените от предприятията кодове по НКИД с обявените от тях подове по НКИД пред НАП на база Декларация – обр.1 за осигурените лица. 16. Методиките и критериите за оценка на проектите да станат публични и всеки кандидат да може предварително да пресметне максималния брой точки, които може да събере. 17. Унифициране на процедурите и формите за кандидатстване. 18. Преминаване към електронно подаване на проектите. 19. Одобрените проекти, които изискват сериозно самоучастие на кандидата, задължително да преминат за проверка през: скоринг система одобрена от Асоциацията на банките в България, проверка на кандидата в централния кредитен регистър и др. 20. Включване на арбитражна клауза в договорите с бенефициентите. С уважение, Божидар Данев – Председател на Българска стопанска камара гр. София, Юли 2009 г. Приложение 1 ОСНОВНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СХЕМАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ № Орган Функции Отговорник 1 Комитет за наблюдение на Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) Следи за напредъка при постигането на целите и приоритетите на НСРР 2007-2013 въз основа на дефинираните в нея индикатори и др 2 Комитет за наблюдение на ОП Конкурентоспособност Одобрява критериите за избор на операции по ОП Конкурентоспособност, осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и др. произтичащи от Регламент № 1083 / 2006 и ПМС 182/21.07.2006 г. 3 Управляващ орган Отговоря за цялостното програмиране, управление, наблюдение, контрол и оценка на дейностите и приоритетите по програмата, съгласно Регламент № 1083/2006 Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на МИЕ. 4 Междинно звено (МЗ) и Договарящ орган Отговаря за набиране на проектни предложения, тяхната оценка, мониторинг и отчитане на процедурата за безвъзмездна финансова помощ ИАНМСП към МИЕ 5 Сертифициращ орган Отговоря за сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите. Дирекция „Национален фонд” на МФ 6 Одитен орган Отговоря за извършване на одити за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма дирекция „Одит на средствата от ЕС” на МФ 7 Централно координационно звено Координира и следи изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната дирекция „Управление на средствата от ЕС” в МФ Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 № БУЛСТАТ Наименование Гр./с. Код по НКИД Брой служители 1 103689434 СТРОЙСТИЛ Варна 4521 Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения 2 830173667 МИНЕРАЛ Баните 4524 Строителство на хидротехнически съоръжения 3 040055504 БИЛД-КОСТАДИН ЦИНЦАРОВ София 4545 Други довършителни строителни дейности 4 121172285 МУЛТИИМПЕКС ЕООД София 5020 Техническо обслужване и ремонт на автомобили 5 121127920 ЕХНАТОН София 4618 (5118) Специализирано търговско посредничество с други групи стоки 6 175347069 ЕС БИ ГРУП София 5119 Търговско посредничество с разнообразни стоки 7 812233671 ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ София 5131 Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци, вкл. картофи 8 040484160 ДИМЕКС ТРЕЙДИНГ Пловдив 5186 Търговия на едро с други електронни елементи и оборудване 9 131022795 ПИЕЗОКВАРЦ ЕООД София 5212 Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки 10 113062921 НЕДЕВ ЕООД Перник 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 11 113015028 АПКО-КОВАНДЖИЙСКИ И СИ-Е СД Перник 5262 Търговия на дребно на открити щандове и пазари 12 109064051 БИСЕР СТОИМЕНОВ ЕТ Кюстендил 5530 Ресторанти 13 040228660 СОФИ-В-ВАСИЛ ВАЧКОВ-МАРИЯ ВАЧКОВА ЕТ Пещера 5540 Питейни заведения Приложение 5
Източник: Капиталов пазар (07.08.2009)