Новини
Новини за 2010
 
Общото събрание на акционерите на КММ АД-Шумен (4KP), което се проведе на 17 август 2010 прие годишния финансов отчет за 2009 г. Дружеството отчете печалба в размер на 218 540.92 лв.
Източник: Капиталов пазар (19.08.2010)