Новини
Новини за 2013
 
КММ АД с печалба от 106 хил. лв. към 30 юни КММ АД е реализирало печалба за второто тримесечие на годината, в размер на 106 хил. лв. Това е втората по големина печалба на дружеството към полугодието, според справка в сайта ни. Общите приходи на дружеството са 1 895 хил. лв., което е с 24.34 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 19.75 % спрямо предходния период до 1789 хил.лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2013г. са в размер на 1 895 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2012 година те се увеличават с 24.34 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2013г. Към 30 юни 2013г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.28лв. Собственият капитал на дружеството към полугодието на 2013г. е 10 681 хил. лв. , като спрямо същия период на 2012г. се е увеличил с 0.78
Източник: Money.bg (08.08.2013)