Новини
Новини за 2014
 
Дружеството КММ АД е реализирало печалба към второто тримесечие на годината, в размер на 137 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 1 634 хил. лв., което е с 13.77 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 16.32 % спрямо предходния период до 1 497 хил.лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014г. са в размер на 1 634 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2013 година те намаляват с 13.77 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за II-ро трим. на 2014г. Към 30 юни 2014г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.64лв.
Източник: Money.bg (13.08.2014)
 
КММ АД печалба от 243 хил. лв. в края на трето тримесечие Дружеството КММ АД е реализирало печалба към третото тримесечие на годината, в размер на 243 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 2 522 хил. лв., което е с 17.55 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.18 % спрямо предходния период до 2 279 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 2 522 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те намаляват с 17.53 %. Данните са от Баланс/Отчет на дружеството за III-ро трим. на 2014г. Към 30 септември 2014г. дружеството показва печалба на акция (на осреднена годишна база) в размер на 0.55лв. Собственият капитал на дружеството към третота тримесечие на 2014г. е 10 961 хил. лв. , като спрямо същия период на 2013г. се е увеличил с 1.35 %.
Източник: Money.bg (11.11.2014)
 
Дружеството КММ АД е реализирало печалба към третото тримесечие на годината, в размер на 243 хил. лв. Общите приходи на дружеството са 2 522 хил. лв., което е с 17.55 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 19.18 % спрямо предходния период до 2 279 хил.лв. Нетните приходи от продажби към третото тримесечие на 2014г. са в размер на 2 522 хил.лв. и представляват 100.00% от общите приходи. Спрямо същото тримесечие на 2013 година те намаляват с 17.53 %.
Източник: Money.bg (12.11.2014)