Новини
Новини за 2005
 
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VI.2004 г. допуска прилагането по ф. д. № 4402/95 на представения годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Елит - 95" - ООД.
Източник: Държавен вестник (17.06.2005)