Новини
Новини за 2007
 
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2128 от 24.VII.2006 г. по ф. д. № 1617/2000 вписа промени за "Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан" - ЕООД: намаляване на капитала от 548 000 на 250 000 лв., разпределен в дялове.
Източник: Държавен вестник (02.10.2007)