Предстоящи общи събрания
Дружества търгувани на БФБ - София
Покажи всички общи събрания

24.10.2019


 НИД Индустриален фонд АД - София

25.10.2019


 235 Холдингс АД - София
 Градус АД - Стара Загора
 Алтерко АД - София
 Кепитъл Консепт Лимитед АД - София
 Симат АД - Габрово

28.10.2019


 Алтерко АД - София