Кратък фирмен профил

Фриго ХМ АД - Сливница


Контакти

Сливница, 2200
ул. Гео Милев 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832065462
Капитал (лв.): 254 565
 
 
 

Отрасъл: Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.10.2021 
Предмет на дейност: Проектно-конструкторска и развойна дейност в областта на търговската техника и обзавеждане; производство на машини, апарати и съоръжения за търговско и битово обслужване; монтаж и сервиз; търговия в страната и в чужбина, внос и износ на стоки и услуги, обработка на стоки под митнически контрол, пасивно усъвършенстване на стоки, митническо складиране след съответно лицензиране, митническо агентство след съответно лицензиране; производство и търговия с хладилна техника, апарати, машини и съоръжения за охлаждане с търговско, битово и друго предназначение, ремонт и рехабилитация на сгради, преработка на промишлени и битови отпадъци по съвременни технологии и в съответствие със закона, както и след лицензиране, ако такова е необходимо;
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.01.2015: Разпродават имущество на хладилния завод "Фриго ХМ" в...
26.08.2008: Фриго ХМ АД - Сливница свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2008: Фриго ХМ АД - Сливница свиква Годишно общо събрание на...
25.01.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.11.2006: Софийският окръжен съд допуска поправка на очевидна фактическа...
10.11.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Фриго - ХМ" - АД, Сливница, на...
04.10.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.08.2005: Съветът на директорите на "Фриго - ХМ" - АД, Сливница, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 967 пъти
[2016: 304, 2015: 80, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 186, 2011: 77, ... ]