Кратък фирмен профил

Туристимпекс - Торгокомплект АД - Каварна [Ликвидация]


Контакти

Каварна, 9650
ул. Добротица 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130028558
Капитал (лв.): 82 406
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 25.10.2021 
Предмет на дейност: Пласментно-снабдителска дейност и суровинно-ресурсно осигуряване, външноикономическа дейност, външна и вътрешна търговия, консигнационна дейност, маркетинг, реклама, лизинг, обмен на технологии, информационни и консултантски услуги, инженерингови дейности, търговско-промишлено коопериране, строителство, реконструкция и експлоатация на туристически обекти, промишленопроизводствена и търговско-снабдителска дейност, проучване и проектиране на ново строителство, реконструкция и модернизация на обекти за туризъм, жилищни и обществени сгради, снабдяване с резервни части и машини, сервизна дейност и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.03.2011: Туристимпекс - Торгокомплект АД - Каварна свиква Годишно общо...
09.07.2010: Туристимпекс - Торгокомплект АД - Каварна свиква Годишно общо...
22.08.2008: Любов Василева Панделиева - ликвидатор на "Туристимпекс -...
06.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.10.2006: Васил Димитров Геков - ликвидатор на "Турист импекс -...
26.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
19.04.2005: Божидар Димитров Христов и Виктор Тодоров Христов - ликвидатори...
18.01.2005: Божидар Димитров Христов и Виктор Тодоров Христов - ликвидатори...
20.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.04.2004: Божидар Димитров Христов и Виктор Тодоров Христов - ликвидатори...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 193 пъти
[2016: 647, 2015: 35, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 155, 2011: 83, ... ]