Кратък фирмен профил

Екоел-омега АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Данаил Попов 6, вх. А, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114142249
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 12.12.2022 
Предмет на дейност: Покупка на активи от дружества в ликвидация, покупко-продажба на стоки, производство на електрически уреди, измервателна и дозиметрична апаратура с цел продажба, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни (без пощенски пратки) и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга, незабранена със закон, дейност
 

25.09.2009: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Екоел - Омега" - АД, Плевен, на...
20.09.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.06.2002: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 147,...
07.12.2001: Съветът на директорите на "Екоел - Омега" - АД, Плевен, на...
12.10.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 751 пъти
[2016: 536, 2015: 24, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 90, 2011: 12, ... ]