Кратък фирмен профил

Билдресурс ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ул. Марин Дринов 17, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831282064
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба на недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 13.09.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, транспортна, строителна, всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
16.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
19.01.2001: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.02.2000: Георги Симеонов Агафонов до края на 1989 г е управител на...
11.02.2000: Георги Агафонов 6 години живее в сграда на Министерство на...
12.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.04.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.02.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 456 пъти
[2016: 271, 2015: 16, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 120, 2011: 4, ... ]