Кратък фирмен профил

Колхида Сливен АД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
кв. Индустриален, ПК 171
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 829054281
Капитал (лв.): 2 027 358
 
 
 

Отрасъл: Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване и първична преработка на вълна, производство и реализация на прани вълни, вълнени и тип вълнени ленти, прежди.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
27.04.2010: Колхида-Сливен АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на...
05.12.2008: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Колхида - Сливен" - АД, Сливен, на...
02.09.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.07.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
29.04.2005: Надзорният съвет на "Колхида" - АД, София, на основание чл. 251...
12.04.2005: Съветът на директорите на "Колхида - Сливен", АД, на основание...
30.06.2004: Двамата собственици създават от някогашното задлъжняло и...
23.04.2004: Надзорният съвет на "Колхида" - АД, Сливен, на основание чл. 251...
22.04.2004: Едно от най-привлекателните предприятия, които Агенцията за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 829 пъти
[2016: 447, 2015: 83, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 325, 2011: 215, ... ]