Кратък фирмен профил

Кофражна техника 95 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
бул. Христо Ботев 92 В, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825356873
Капитал (лв.): 94 028
 
 
 

Отрасъл: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 09.04.2020 
Предмет на дейност: Производство на кофражна техника, скелета и специализирана екипировка за строителството, търговска дейност, проектиране, инженерингови услуги и изследователска дейност, инвестиционно изкупуване на държавната собственост на "Кофражна техника" - Пловдив.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.05.2009: Кофражна техника-95 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
30.05.2009: Кофражна техника-95 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
19.03.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.02.2008: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.03.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.02.2007: Съветът на директорите на "Кофражна техника 95" - АД, Пловдив,...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Кофражна техника - 95" - АД, Пловдив,...
17.11.2006: Съветът на директорите на "Кофражна техника - 95" - АД, Пловдив,...
29.07.2005: Съветът на директорите на "Кофражна техника 95" - АД, Пловдив,...
18.03.2005: Управителният съвет на "Кофражна техника 95" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 356 пъти
[2016: 688, 2015: 76, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 217, 2011: 82, ... ]