Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
кв. Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125501290
Капитал (лв.): 3 400 540
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 05.03.2021 
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ; активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни с туберколоза и xронични неспецифични белодробни заболявания; активно издирване, диагностика, лечение, активно наблюдение и реxабилитация на болни с кожни и венерически заболявания; издирване, диагностика, лечение, периодично наблюдение и реxабилитация на болни с псиxични заболявания.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
01.09.2009: МБАЛ - Търговище АД - Търговище свиква Извънредно общо събрание...
12.08.2009: МБАЛ - Търговище АД - Търговище свиква Извънредно общо събрание...
28.04.2009: МБАЛ - Търговище АД - Търговище свиква Годишно общо събрание на...
08.04.2008: Съветът на директорите на "МБАЛ - Търговище" - АД, Търговище, на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "МБАЛ - Търговище" - АД, Търговище, на...
24.04.2007: Съветът на директорите на "МБАЛ - Търговище" - АД, Търговище, на...
01.06.2006: Искането за освобождаване на съвета на директорите на МБАЛ –...
21.04.2006: Съветът на директорите на "МБАЛ - Търговище" - АД, Търговище, на...
13.01.2006: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
23.08.2005: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 720 пъти
[2016: 739, 2015: 87, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 328, 2011: 116, ... ]