Кратък фирмен профил

Сииком АД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к. Златни пясъци, х-л Одесос 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103002623
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Общи събрания: Последно - 12.12.2022 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно външно-икономическа дейност, внос-износ на машини и съоражения, резервни чеасти, стоки и други, рекламна, транспортна, сервизна, конссигнационна и други видове дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
02.02.2016: Нов имот в Бургас излиза на търг за дългове на фирма,...
10.06.2015: Сииком АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
28.04.2010: Сииком АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
13.05.2009: Сииком АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
19.09.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.04.2008: Сииком АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.11.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.10.2007: Съветът на директорите на "Сииком" - АД, Варна, на основание чл....
18.05.2007: Съветът на директорите на "Сийком" - АД, Варна, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 011 пъти
[2016: 1 060, 2015: 128, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 239, 2011: 136, ... ]