Кратък фирмен профил

Витекс Троян АД - Троян


Контакти

Троян, 5600
ул. Ген. Карцов 87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 820174297
Капитал (лв.): 297 868
 
 
 

Отрасъл: Производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на вълнени, тип вълнени прежди, тъкани и изделия от тях, нетъкан текстил и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
06.04.2012: Витекс Троян АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
12.03.2010: Витекс-Троян АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
10.03.2009: Витекс-Троян АД - Троян свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
08.04.2008: Съветът на директорите на "Витекс - Троян" - АД, Троян, на...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
28.09.2007: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.08.2007: Голяма част от текстилните предприятия у нас работят епизодично....
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 095 пъти
[2016: 570, 2015: 93, 2014: 74, 2013: 148, 2012: 338, 2011: 286, ... ]