Кратък фирмен профил

Екомаат ООД - Мирково


Контакти

Мирково, 2095
ул. Васил Левски 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130561969
Капитал (лв.): 743 900
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Продукти и услуги:
Фирмата е специализирана в органично производство на етерични масла, екстракти, хранителни добавки и продукти за грижа за кожата с приложение в ароматерапията.
Предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, в т.ч. на етеричномаслени растения, производство на посадъчен материал за етеричномаслени растения и търговия с тях, производство на етерични масла и търговия с тях, проучване, проектиране и инвестиционна дейност в областта на гражданското и промишленото строителство, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги - икономически, технически, пазарни и валутно-финансови, всякаква друга дейност, незабранена със закон и за която не се изисква съответното разрешение от компетентен държавен орган преди регистрацията на дружеството
 

31.05.2014: Натуралната козметика се търси повече в чужбина, смятат...
10.05.2008: Българско островче на Световното изложение за биологични...
26.04.2008: Дългото завръщане в Долината на розите Години след...
09.07.2004: Списък на одобрените проекти по Мярка 3 -САПАРД XXX заседание ...
14.12.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
13.11.2001: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 738 пъти
[2016: 454, 2015: 25, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 108, 2011: 30, ... ]