Кратък фирмен профил

КММ АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 38
тел.: 054/850001, 892020, 892023
факс: 054/830655
e-mail: office@kmmbg.com
WEB-site: http://www.kmmbg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127013845
ИН по ДДС: BG127013845
Фирмено дело: 94/91
Брой служители: 50 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 9 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 3 678 (2019)
ДМА (хил. лв.): 11 488 (2019)
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 16.04.2021 
Продукти и услуги:
Производство на корабни и индустриални котли, филтри за отпадни води, топлообменници, охладители и други изделия от черна и неръждаема ламарина по проект на клиента.
Предмет на дейност: Производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон, рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци.
 


Регулирана информация

 

30.07.2021 16:24 КММ АД - Шумен : KMMОбщо събрание на акционерите 
На 30.07.2021 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на КММ АД - Шумен на 3.09.2021 год.
 Покана за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 3.09.2021
 Материали за годишно общо събрание на акционерите на КММ АД на 3.09.2021
 Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „КММ” АД


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
02.08.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква редовно ОСА на...
20.04.2021: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено извънредно ОСА от 16.04.2021 г....
17.03.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква извънредно ОСА на...
08.09.2020: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 04.09.2020 г. редовно ОСА на...
23.07.2020: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили материали за...
10.06.2019: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 07.06.2019 г. на...
07.05.2019: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили допълнителни материали...
24.04.2019: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ АД са постъпили материали за...
04.07.2018: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено редовно ОСА от 29.06.2018 г. на...
29.05.2018: КММ АД-Шумен (4KP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 14 435 пъти
[2016: 6 377, 2015: 202, 2014: 145, 2013: 291, 2012: 718, 2011: 1 606, ... ]