Кратък фирмен профил

Компания за минерални води (КМВ) Видена АД - София


Контакти

София, 1434
ж.к. Витоша ВЕЦ Симеоново 999
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 830176193
Капитал (лв.): 355 041
 
 
 

Отрасъл: Производство на минерални води и безалкохолни напитки
Общи събрания: Последно - 25.05.2020 
Предмет на дейност: Търговска разработка и експлоатация на минерални води и техните производни продукти, експлоатация и обслужване на балнеокурорти, санаториуми, хотели, хижи и други туристически и спортни обекти и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейностите, за осъществяването на които е необходимо разрешение - лиценз, ще осъществяват след получаването му по предвидения в закона ред.
 

06.08.2010: Компания за минерални води (КМВ) Видена АД - София свиква...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
09.09.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
09.09.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
12.11.2004: Националният статистически институт на основание чл. 9, ал. 6 от...
26.10.2004: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.12.2002: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 677 пъти
[2016: 335, 2015: 60, 2014: 40, 2013: 80, 2012: 166, 2011: 14, ... ]