Кратък фирмен профил

Адванс Терафонд АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
ул. Златовръх 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131418187
Капитал (лв.): 85 110 091
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 05.06.2019 
Предмет на дейност: Нaбиpaнe нa cpeдcтвa чpeз издaвaнe нa цeнни книжa; пoкупкa нa нeдвижими имoти и вeщни пpaвa въpxу нeдвижими имoти, извъpшвaнe нa cтpoeжи и пoдoбpeния, c цeл пpeдocтaвянeтo им зa упpaвлeниe, oтдaвaнe пoд нaeм, лизинг или apeндa и пpoдaжбaтa им.
 


Новини

  стр. 1 / 150   стр.    
18.07.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ продължава с продажбите, договори 343 дка...
16.07.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
18.06.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ -...
13.06.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) Адванс Терафонд АДСИЦ-София...
10.06.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) На проведено редовно ОСА от...
06.06.2019: Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) На проведено на 05.06.2019 г....
04.06.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
04.06.2019: V. Във връзка с т. 8 от Приложение №3 (Методология за...
21.05.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
20.05.2019: Във връзка с разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 767 пъти
[2016: 1 913, 2015: 572, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 354, 2011: 616, ... ]