Кратък фирмен профил

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София


Контакти

София, 1407
ж.к. Лозенец, ул. Златен рог 12, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131550438
Капитал (лв.): 1 758 296
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 06.11.2020  Предстоящо - 30.06.2021 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
28.05.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (CAPM) Кепитъл Мениджмънт...
13.05.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
23.03.2021: В БФБ АД е постъпило уведомление от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ -...
25.02.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София (5CQB) В БФБ е постъпила...
24.02.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София (5CQB) В БФБ е постъпила...
24.02.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ - София (5CQB) Във връзка с получено...
17.02.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) Във връзка с настъпване...
11.02.2021: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
04.12.2020: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София (5CQB) В БФБ АД е постъпил...
16.11.2020: „Кепитъл Мениджмънт“ ще разпредели 4,32 лв. на акция за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 765 пъти
[2016: 1 315, 2015: 209, 2014: 82, 2013: 164, 2012: 437, 2011: 192, ... ]