Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
29.08.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) Информация във връзка с дъщерни...
29.08.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
24.07.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
17.06.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) На проведено редовно ОСА от 14.06.2019г....
31.05.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
14.05.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) В БФБ АД са постъпили материали за...
25.04.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен...
25.04.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
21.03.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София публикува Годишен отчет...
28.02.2019: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 278 пъти
[2016: 998, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]