Кратък фирмен профил

ТК ХОЛД АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ №140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121657705
Капитал (лв.): 8 539 384
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 56   стр.    
30.11.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
01.11.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) ТК-ХОЛД АД-София представи тримесечен...
11.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) На основание чл.148б от ЗППЦК ТК-ХОЛД АД...
05.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Коригиращо уведомление по чл.19 от от...
05.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Уведомление по чл.19 от от Регламент...
04.10.2021: Трима нови акционери са придобили дялове в "ТК-Холд" Трима от...
04.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) На основание чл.148б от ЗППЦК ТК-ХОЛД АД...
04.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) Уведомления по чл.19 от Регламент (ЕС) №...
04.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) През м.Септември 2021 г., във връзка с...
04.10.2021: ТК-ХОЛД АД-София (TCH) На основание чл.148б от ЗППЦК ТК-ХОЛД АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 078 пъти
[2016: 1 798, 2015: 332, 2014: 128, 2013: 257, 2012: 788, 2011: 509, ... ]