Кратък фирмен профил

Булгартабак холдинг АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Граф Игнатиев 62
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831636680
Капитал (лв.): 7 367 222
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Управление на акционерното участие и финансовите ресурси; търговски операции; научно-изследователска, инженерингова и външнотърговска дейност; участие в български и чуждестранни дружества.
 


Новини

  стр. 1 / 309   стр.    
05.07.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) На проведено редовно ОСА от...
04.07.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) Булгартабак-холдинг АД-София...
04.07.2019: Одитът на „Булгартабак“ намали печалбата с 5 млн. лв. до само 2...
11.06.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) Булгартабак-холдинг АД-София...
11.06.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) Булгартабак-холдинг АД-София...
07.06.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) В БФБ АД са постъпили...
07.06.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) Булгартабак-холдинг АД-София...
29.05.2019: Булгартабак холдинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
23.05.2019: Булгартабак-холдинг АД-София (57B) На 20.05.2019 г. в...
22.05.2019: Акционерни размествания в капитала на "Булгартабак холдинг" На...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 13 965 пъти
[2016: 1 951, 2015: 786, 2014: 438, 2013: 877, 2012: 2 068, 2011: 1 386, ... ]