Кратък фирмен профил

Сирма груп холдинг АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200101236
Капитал (лв.): 59 360 518
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и собствена търговска дейност, която не е забранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
19.07.2019: Сирма груп холдинг“ АД изненада българската инвестиционна...
08.07.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Съгласно изискванията на...
24.06.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
21.06.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) На проведено редовно ОСА от...
21.06.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
19.06.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) Сирма Груп Холдинг АД-София...
05.06.2019: Сирма Груп Холдинг АД-София (SKK) В БФБ АД са постъпили...
04.06.2019: VII. Във връзка с т. 15 от Правилата за изчисляване на индекс с...
04.06.2019: „Сирма груп холдинг“ АД отчита 217% ръст на консолидираната...
04.06.2019: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 035 пъти
[2016: 1 600, 2015: 459, 2014: 116, 2013: 232, 2012: 516, 2011: 85, ... ]