Кратък фирмен профил

Марина Несебър ЕООД - Несебър


Контакти

Несебър, 8230
ул. Монсеньор Анжело Ронкали No 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203264637
Капитал (лв.): 1 446 580
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Предмет на дейност: Изграждане и експлоатация на яхтени и рибни пристанища, инжинерингови услуги по проектиране и изграждане на яхтени и рибни пристанища, чартиране на кораби, снабдяване на кораби, ремонт на кораби и корабни съоражения, наемни услуги на корабни места, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид ; дистрибуторски сделки, складови, комисиони, превозни сделки, спедициони сделки, маркетингови услуги, кетъринг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни и информациони услуги .
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 344 пъти
[2016: 106, 2015: 30, 2014: 45, 2013: 90, 2012: 133, 2011: 5, ... ]