Кратък фирмен профил

Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък


Контакти

Казанлък, 6100
ул. Старозагорска 16
тел.: 0431/65300,65665
факс: 0431/65300,65665
e-mail: mbalkazanlak@mail.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123540775
ИН по ДДС: BG123540775
Фирмено дело: 1910/2000
Брой служители: 341 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 640 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 9 450 (2019)
ДМА (хил. лв.): 8 384 (2019)
Капитал (лв.): 6 762 979
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за болнична помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ, както и извършване на здравни дейности, свързани с обслужването на пациентите.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък
 Справки - уведомления по чл. 33а1,т.1 от Наредба №2 за периода 01.01.2017-31.03.2017 г
 Доклад за дейността към 31.03.2017 г.

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 1 342 пъти
[2016: 1 207, 2015: 15, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 84, ... ]