Кратък фирмен профил

Вайпър Трейдинг АД - Русе [Ликвидация]


Контакти

Русе, 7000
ул. Тодор Александров 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200945259
Капитал (лв.): 335 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 27.03.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален обработен или преработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; складови сделки; комисионни и спедиционни сделки; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 712 пъти
[2016: 286, 2015: 46, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 248, 2011: 30, ... ]