Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.07.2019 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 38   стр.    
06.04.2020: Синтетика АД – София (0SYA) Във връзка с получено уведомление...
06.04.2020: Синтетика АД-София (0SYA) На основание чл. 75, ал. 2 във връзка...
06.04.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
06.04.2020: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК...
03.04.2020: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление съгласно чл.148б от...
01.04.2020: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на лихвено...
01.04.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
01.04.2020: Синтетика АД-София (0SYA) Във връзка с настъпване на плащане на...
30.03.2020: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София публикува Годишен...
11.03.2020: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати