Кратък фирмен профил

Синтетика АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Никола Й. Вапцаров 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201188219
Капитал (лв.): 3 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.07.2019 
Предмет на дейност: Управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 35   стр.    
11.09.2019: IV. Преразглеждане на базата на BGTR30 Изваждат се следните...
30.08.2019: Синтетика АД-София (0SYA) Синтетика АД-София представи...
21.08.2019: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление по чл. 148б от...
15.08.2019: Синтетика АД-София (EHN) Уведомление съгласно чл.148б от...
31.07.2019: Синтетика АД-София (EHN) Синтетика АД-София представи...
10.07.2019: Синтетика АД-София (0SYA) На проведено ОСO от 04.07.2019 год....
01.07.2019: Синтетика АД-София (EHN) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019...
25.06.2019: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ АД са постъпили материали за...
20.06.2019: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ-София АД са постъпили материали...
12.06.2019: Синтетика АД-София (0SYA) В БФБ АД е постъпил доклад по чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати