Кратък фирмен профил

Арома риъл естейт АД - София


Контакти

София, 1271
ул. Кирил Благоев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201811068
Капитал (лв.): 3 098 360
 
 
 

Отрасъл: Операции с недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти, развитие на собствени недвижими имоти чрез извършване на строежи и подобрения, отдаване под наем, лизинг, аренда или за управление на собствени недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, консултантска, рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
10.09.2019: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ АД е постъпило...
26.06.2019: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) На проведено редовно ОСА от...
21.05.2019: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ АД са постъпили...
29.06.2018: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2018: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
27.06.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) На проведено редовно ОСА от...
11.05.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
09.05.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) Съветът на директорите на...
03.05.2017: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) В БФБ-София АД са постъпили...
29.06.2016: Арома Риъл Естейт АД-София (AA8) На проведено ОСА от 27.06.2016...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати