Кратък фирмен профил

Силвена Каменова ЕООД - София


Контакти

София, 1797
ж.к. Младост 1, бл. 99, вх. Ж, ет. 6, ап. 116
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175287266
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Закупуване, производство, преработка, търговия и маркетинг с нефт. нефтопродукти, химикали, химически продукти, горива, съпътстващи търговски продукти и въглища, складови и лицензионни сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност, консултантски услуги, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.
 

Не са достъпни новини.