Кратък фирмен профил

Тримоинвест холдинг АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул. Брезовско шосе 145
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 825381197
Капитал (лв.): 220 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 28.05.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
22.10.2010: Тримоинвест холдинг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
16.08.2010: Тримоинвест холдинг АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
20.07.2007: Съветът на директорите на "Тримоинвест холдинг" - АД, Пловдив,...
16.02.2007: Съветът на директорите на "Тримоинвест холдинг" - АД, Пловдив,...
31.10.2006: Съветът на директорите на "Тримоинвест Холдинг" - АД, Пловдив,...
23.05.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.05.2006: Съветът на директорите на "Тримоинвест холдинг" - АД, Пловдив,...
19.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.05.2005: Съветът на директорите на "Тримоинвест холдинг" - АД, Пловдив,...
19.04.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 805 пъти
[2016: 257, 2015: 33, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 127, 2011: 78, ... ]