Кратък фирмен профил

Текон Т АД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Полтава, бл. 9, вх.Д
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104041038
Капитал (лв.): 341 750
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 27.03.2020  Предстоящо - 25.06.2021 
Предмет на дейност: Производствена, инвестиционна, търговска и маркетингова дейност в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата и полиграфическата промишленост, покупко-продажба на стоки на едро и дребно, външнотърговска дейност, посредничество, комисионерство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
22.02.2010: Текон-Т АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Текон-Т АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
13.03.2009: Текон-Т АД - Велико Търново свиква Годишно общо събрание на...
19.12.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
18.07.2006: Съветът на директорите на "Текон - Т" - АД, Велико Търново, на...
15.01.2002: Съветът на директорите на "Текон Т" - АД, Велико Търново, на...
24.08.2001: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с...
25.08.2000: Съветът на директорите на "Текон Т" - АД, Велико Търново, на...
15.02.2000: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
03.09.1999: Съветът на директорите на "Текон Т" - АД, Велико Търново, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 687 пъти
[2016: 721, 2015: 100, 2014: 71, 2013: 142, 2012: 349, 2011: 133, ... ]