Кратък фирмен профил

Механика АД - Пещера


Контакти

Пещера, 4550
ул. Д-р Петър Цикалов 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 129008163
Капитал (лв.): 1 163 824
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.04.2020 
Предмет на дейност: Специално производство, изследване, проучване, разработка, проектиране, производство, сервиз, инженерингова и търговска дейност на машиностроителни изделия, уреди, технологично оборудване и екипировка, стоки за бита, изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ, търговия с тютюни в страната, външнотърговска дейност с тютюни и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
28.02.2020: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) Никотиана БТ Холдинг АД...
18.07.2017: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) На проведено редовно ОСА от...
04.07.2016: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) На проведено ОСА от...
10.07.2015: Никотиана БТ Холдинг АД-София (6N2) търси купувач за дъщерното...
04.02.2010: Механика АД - Пещера свиква Извънредно общо събрание на...
22.05.2009: Механика АД - Пещера свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.01.2009: В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на...
25.04.2008: Съветът на директорите на "Механика" - АД, гр. Пещера, на...
19.06.2007: На проведено ОСА от 15.06.2007 год. на Никотиана БТ Холдинг...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Механика" - АД, Пещера, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 521 пъти
[2016: 388, 2015: 114, 2014: 72, 2013: 145, 2012: 247, 2011: 177, ... ]