Кратък фирмен профил

Нова инвестиционна компания АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Христо Белчев 2, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205804181
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 05.03.2021  Предстоящо - 07.05.2021 
Предмет на дейност: Инвестиционна дейност, както и други дейности, незабранени от закона
 

Не са достъпни новини.