Кратък фирмен профил

Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново


Контакти

Голямо Враново, 7065
ул. Русенски път 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117048869
Капитал (лв.): 1 915 312
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на свине
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Общи събрания: Последно - 31.01.2023 
Предмет на дейност: Производство на свинско месо, производство на разплодни и племенни животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и месни произведения, производство на всички видове растителна и животинска селскостопанска продукция с цел реализацията й на вътрешния и външния пазар в първичен и преработен вид, производство и реализация на фуражни смески, транспортни, строителни и технологични услуги, търговска дейност в страната и в чужбина с всички разрешени със закон стоки, машини и съоръжения.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
19.08.2019: БАБХ узаконява разходи за борба с чумата с "експресни" поръчки...
12.11.2010: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.03.2010: Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново свиква...
31.07.2009: След тежки преговори с мисията на Европейската служба за борба с...
29.04.2009: Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново свиква...
26.09.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
14.09.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Свинекомплекс Голямо Враново Инвест"...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Свинекомплекс Г. Враново инвест" -...
14.02.2006: Агроминистерството в края на миналата седмица публикува...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 112 пъти
[2016: 1 180, 2015: 144, 2014: 114, 2013: 229, 2012: 499, 2011: 342, ... ]