Кратък фирмен профил

ПМУ АД - София


Контакти

София, 1113
бул. Драган Цанков 31 Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102226538
Капитал (лв.): 396 430
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.02.2023 
Предмет на дейност: Строителство, монтаж на машини, съоръжения, ел. уреди и инсталации, контролно-измервателни прибори и автоматика, заваръчни и пусково-наладъчни работи, монтаж на отоплителни и хладилни инсталации, производство на метални конструкции и елементи, резервоари и съдове под налягане, производство и монтаж на резервоари, ремонт на машини, съоръжения и инсталации, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
13.01.2017: "Енергоремонт Холдинг" спечели поръчка за 88.1 млн. лв. на...
15.09.2014: Аргументът, че проблемите в КТБ ще доведат до масови фалити и...
10.09.2010: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
08.04.2010: ПМУ АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
13.04.2009: ПМУ - Бургас АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
13.04.2009: ПМУ - Бургас АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
25.03.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.11.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
31.08.2007: Съветът на директорите на "ПМУ" - АД, Бургас, на основание чл....
05.12.2006: Съветът на директорите на "ПМУ" - АД, Бургас, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 674 пъти
[2016: 1 109, 2015: 124, 2014: 85, 2013: 171, 2012: 411, 2011: 222, ... ]