Кратък фирмен профил

Фар АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Буная 16, ет. 2, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102225858
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 10.12.2022 
Предмет на дейност: Производство, търговия, съхранение и преработка на земеделска продукция, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
31.10.2022: Фар АД-София (FAR) Поради отписване като публично дружество от...
31.10.2022: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
31.10.2022: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
08.09.2022: Фар АД-София (FAR) Фар АД-София (FAR) свиква извънредно ОСА на...
14.06.2022: Фар АД-София (FAR) Фар АД-София (FAR) свиква редовно ОСА на...
07.06.2022: Фар АД-София (FAR) Фар АД-София (FAR) свиква редовно ОСА на...
04.06.2021: Фар АД-София (FAR) На проведено редовно ОСА от 01.06.2021 г. на...
21.04.2021: Фар АД-София (FAR) Фар АД-София (FAR) свиква редовно ОСА на...
04.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
24.07.2020: Фар АД-София (5AF) Във връзка с постъпила в БФБ информация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 144 пъти
[2016: 861, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 44, ... ]