Кратък фирмен профил

В С 98 ООД - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121652672
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна и издателска дейност, комисионерска, агентска, представителска, посредническа, лизингова и консултантска дейност в областта на финансите и правото, маркетинг и мениджмънт, външноикономическа дейност, както и други дейности, незабранени изрично със закон.
 

22.07.1998

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 

07.04.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
22.07.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 151 пъти
[2016: 48, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]