Кратък фирмен профил

Порт Флот Бургас АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Княз Александър Батенберг 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205200626
Капитал (лв.): 10 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности във водния транспорт
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Извършване на пристанищни услуги за влачене, буксировка на плаващи средства, провличане или тласкане, включително въвеждане на кораби или други плаващи средства в пристанищата и извеждането им от тяx, извършването на маневри в пристанищата, провеждане на корабите по подxодните пътища към пристанищата и трафика на товари и пътници, извършване на маневрена дейност на плаващи средства, завързване и отвързване на плаващи средства на кей, извършване на операции с швартови катер, транспортиране на пилоти и от плавателни средства, транспортиране на служебни лица за извършване на контрол или други служебни дейности, предоставяне на плаващи средства за извършване на други услуги, извършване на товаро-разтоварни операции с плаващ кран и аварийно-спасителни операции, апортиране, агентиране, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, изготвяне на документи, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

19.03.2004

Приватизацията на две от най-големите пристанищни фирми в Бургас...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.04.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
30.01.2020: Порт флот-Бургас АД-Бургас (P2B) Порт флот-Бургас АД-Бургас...
03.12.2019: Поради изтичане на срока за наблюдение, БФБ АД прекратява...
29.10.2019: Порт флот-Бургас АД-Бургас (P2B) Порт флот-Бургас АД-Бургас ...
10.09.2019: Порт флот-Бургас АД-Бургас (P2B) Уведомление по чл.148б от...
09.09.2019: Порт флот-Бургас АД-Бургас (P2B) Уведомление по чл.148...
05.09.2019: Порт флот-Бургас АД-Бургас (P2B) Порт флот-Бургас АД-Бургас...
03.09.2019: Порт флот-Бургас АД-Бургас (P2B) Порт флот-Бургас АД-Бургас...
20.08.2019: Във връзка с подадено заявление по чл. 18, ал. 1 от Част III...
15.08.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 658 пъти
[2016: 879, 2015: 52, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 188, 2011: 107, ... ]