Кратък фирмен профил

А.Б.С. Шипинг ООД - София


Контакти

София, 1404
ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора, бл. 113, вх. А, ет. 2, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131218717
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Предмет на дейност: Превоз на стоки по море, суша и въздух, спедиторска дейност, наемане на кораби, предоставяне на складови помещения и контейнери, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, други дейности, които биха се оказали полезни за целите и нуждите на дружеството, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон.
 

27.10.2006

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
[Абонамент за BEIS]

 

27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
18.02.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 336 пъти
[2016: 218, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 60, 2011: 5, ... ]