Кратък фирмен профил

ЕСП Златни пясъци ООД - Варна


Контакти

Варна, 9007
к.к.Златни пясъци, адм. сграда Рила
тел.: 052/355571,355446, 357 179
факс: 052/355446, 355 571
e-mail: esp@goldensands-bg.com
WEB-site: http://www.erp-zlatni.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148075985
ИН по ДДС: BG148075985
Фирмено дело: 5483/2006
Брой служители: 11 (2019)
Финансов резултат (хил. лв.): -189 (2018)
Общо приходи (хил. лв.): 7 605 (2018)
ДМА (хил. лв.): 60 (2016)
Капитал (лв.): 6 800
 
 
 

Отрасъл: Разпределение и търговия на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия Прeнос на електроенергия Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на к.к. Златни пясъци, гр.Варна (след лицензиране) и търговия с електрическа енергия.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 27.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ЕСП Златни пясъци ООД - Варна
 Междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Допълнителна информация към междинен финансов отчет към 30.06.2017 г.
 Представяне на вътрешна информация
 Информация съгл. прил. 9 от Наредба No 2
 Декларация по чл.100о

26.06.2013

На 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще вземе решение дали да даде лиценз за доставчик от последна инстанция на електроразпределителните дружества (ЕРП) и Националната електрическа компани (НЕК). На открито заседание вчера ДКЕВР разгледа докладите на експертите си за даването на лицензи за дейността "доставка на електрическа енергия от последна инстанция" на НЕК, "ЧЕЗ Електро България", "Енерго-Про Продажби", "ЕВН България Електроснабдяване" и "ЕСП Златни пясъци". След лицензирането на доставчиците от последна инстанция предстои ДКЕВР да приеме и контролира прилагането на методика за определяне на цените на тока, доставян от тях. След като получат лицензите НЕК и ЕРП-тата ще имат един месец да уведомяват клиентите, които следва да закупуват енергия от свободния пазар, за условията и реда за снабдяване от доставчик от последна инстанция и за правото на клиента в срок до два месеца от уведомяването да избере друг доставчик. Потребителите на електроенергия средно напрежение, които са снабдявани от доставчик последна инстанция, ще трябва да заплащат цената на тока, определена от НЕК, плюс допълнителна фиксирана надценка за самия доставчик. Това заяви пред журналисти Зорница Генова, директор на направление "Регулаторни дейности" в ЧЕЗ, след заседанието на ДКЕВР, предаде "Фокус". Тя подчерта, че тази фиксирана надценка ще покрива разходите на самия доставчик. След направените промени в Закона за енергетиката, цената, по която НЕК ще продава, ще бъде свободно договорена, отбеляза експертът. По отношение на доставчик последна инстанция Генова обясни, че фирмата или предприятието, което има нужда от електроенергия средно напрежение, ще трябва да си избере търговец на свободния пазар, а ако не си избере, ще стане клиент на доставчик последна инстанция. Цената на газа без промяна до края на годината Цената на природния се очаква да претърпи леко понижение от 0,15% от юли. Такова е предложението на "Булгаргаз" и се очаква ДКЕВР да се съобрази с него. Окончателното решение регулаторът ще вземе на закрито заседание в петък. Така от 1 юли цената на горивото без акциз и ДДС ще се понижи с около 1 лев и ще достигне 630 лв. От "Булгаргаз" заявиха пред членовете на ДКЕВР, че ако няма сътресения на международните финансови пазари, то няма да има изменение в цената от 1 октомври, когато започва последното тримесечие на годината.

Комисия за енергийно и водно регулиране - София Национална електрическа компания ЕАД - София Министерство на икономиката - София ЕВН България ЕАД - София ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - Пловдив Енерго-про Продажби АД - Варна ЕСП Златни пясъци ООД - Варна Чез Електро България АД - София 
 

20.02.2017: „Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на...
29.11.2016: "Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв....
01.06.2015: Златни пясъци АД-Варна (3ZL) На проведено ОСА от 25.05.2015...
26.06.2013: На 1 юли Държавната комисия за енергийно и водно регулиране...
17.06.2011: По искане на акционера "Голдън Търс" ЕООД е включена...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
16.06.2009: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
27.07.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 759 пъти
[2016: 2 594, 2015: 21, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 99, 2011: 1, ... ]