Кратък фирмен профил

Парк АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131401280
Капитал (лв.): 9 720 266
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 03.02.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 

31.10.2019

Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
31.03.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ публикува уведомление за...
28.02.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ публикува получени на...
26.02.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомления по чл.19 на Регламент...
05.02.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) На проведено извънредно ОСА от...
30.01.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
24.01.2020: Парк АДСИЦ-София (4PK) Уведомление от Парк АДСИЦ на основание...
03.12.2019: Парк АДСИЦ-София (4PK) На основание чл. 17, пар. 1 във връзка с...
31.10.2019: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
31.07.2019: Парк АДСИЦ-София (4PK) Парк АДСИЦ-София представи тримесечен...
02.07.2019: Парк АДСИЦ-София (4PK) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 756 пъти
[2016: 792, 2015: 163, 2014: 91, 2013: 182, 2012: 435, 2011: 306, ... ]