Кратък фирмен профил

Специализирани логистични системи АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122022915
Капитал (лв.): 535 000
 
 
 

Отрасъл: Обработка на данни
Лицензи и сертификати:  Емитент
Общи събрания: Последно - 03.12.2018 
Предмет на дейност: Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на теритоприята на република българия и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, научно – развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване.
 

04.12.2019

Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) В БФБ е...
[Абонамент за BEIS]

 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
05.05.2020: Специализирани логистични системи АД – София (2SLA) Във връзка...
05.05.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
05.05.2020: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) В БФБ е...
05.05.2020: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) На основание...
28.04.2020: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB) На основание...
28.04.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
28.04.2020: Специализирани логистични системи АД-София (2SLB) В БФБ е...
28.04.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Специализирани логистични...
23.04.2020: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Във връзка с...
23.04.2020: Специализирани логистични системи АД-София (2SLA) Във връзка с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 485 пъти
[2016: 707, 2015: 83, 2014: 51, 2013: 103, 2012: 261, 2011: 90, ... ]